Topmenu

Correcte dataconversie cruciaal voor continuïteit

MTSR heeft in juli 2017 gekozen voor MC EPD van Medicore. Belangrijke reden is de uitstekende ondersteuning van de verschillende declaratiestromen in MC EPD die voor MTSR belangrijk zijn: basis GGZ, specialistische GGZ, jeugd GGZ en jeugdhulp. Een dataconversie van het oude EPD naar MC EPD was onderdeel van de implementatie. Zo’n dataconversie is spannend. Als de data-import fout gaat, kunnen de geïmporteerde zorgactiviteiten niet gefactureerd worden en komt de continuïteit in gevaar. Gelukkig zorgde Medicore ervoor dat de data uit het oude EPD correct naar MC EPD werd geconverteerd. Jaimy van Dijk, Manager Beleid, Strategie & Kwaliteit bij MTSR, is zeer tevreden over de samenwerking met Medicore.

Medicore op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving

Jaimy van Dijk vertelt: "MTSR wil een integraal beeld hebben van de GGZ-zorg. Hiervoor moet je ook een integraal aanbod bieden. In 2016 zijn we daarom ook gestart met kind- en jeugdzorg, naast de zorg voor volwassenen die we al leverden. De facturatie van volwassenzorg ging goed in ons vorige EPD. Het proces was op orde, al was er wel weinig geautomatiseerd. Behandelaren moesten veel klikken en dubbel registreren. Ook was het wel eens zoeken naar de geregistreerde gegevens. Bij de introductie van jeugdzorg kwamen we echt tot de conclusie dat er iets niet goed ging met ons EPD. De data kon niet goed worden verwerkt en de registratie was niet voldoende om de geleverde zorg te factureren. Toen hebben we besloten over te stappen naar een andere EPD-leverancier. Wat ons erg aansprak aan Medicore, is dat Medicore nauw contact heeft met onder andere de NZa en zorgverzekeraars. Hierdoor is Medicore altijd op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving en zorgen ze voor een tijdige, correcte implementatie daarvan in MC EPD."

Oude data corrigeren

Omdat MTSR in MC EPD gebruik wil maken van de historisch geregistreerde data, heeft er een dataconversie plaatsgevonden. Helaas was de dataexport uit het vorige EPD niet direct bruikbaar. MTSR heeft, samen met Medicore, veel werk gehad aan het opschonen en aanvullen van het bestand. Jaimy van Dijk legt uit: "De data vanuit ons vorige EPD bleek in veel gevallen niet volledig. Ons vorige EPD had nu eenmaal veel minder interne validaties dan MC EPD. Hierdoor kwamen we er achter dat sommige registraties niet goed in onze database stonden. Het kwam zelfs voor dat bij het twee keer draaien van dezelfde export, dit twee verschillende resultaten opleverde. We hebben geprobeerd zo veel mogelijk data automatisch te exporteren vanuit verschillende rapportages. Maar soms kon het niet anders dan handmatig zaken toevoegen. We hebben veel moeten puzzelen om tot een bruikbare export te komen. Medicore heeft ons hierbij steeds goed ondersteund en geadviseerd."

"Het persoonlijke contact met Medicore vond ik erg prettig. We werkten nauw samen om de data te controleren."

Intensieve samenwerking met Medicore

Jaimy van Dijk waardeert de nauwe samenwerking met Medicore tijdens de dataconversie. "Het persoonlijke contact met Medicore vond ik erg prettig. We werkten nauw samen om de data te controleren. Als de dataexport niet juist was, kregen wij van Medicore duidelijk advies over wat er nodig was om wel tot een goede export te komen. Wat ik erg prettig vond, was dat we het laatste gedeelte van de conversie samen met elkaar in één ruimte hebben gedaan. Telefonisch contact werkt goed, maar tijdens de laatste dag samen meters maken is prettig. Wat ik ook leuk vond was de gezellige informele afsluiting in de bedrijfsbar. Veel medewerkers van Medicore hadden gezien dat we die dag met de conversie bezig waren geweest en kwamen even langs om te vragen hoe het was gegaan. Je leert de gezichten bij de namen kennen, dat werkt prettig. Ik heb die dag gemerkt dat Medicore erg betrokken is."

MTSR factureert geconverteerde data met succes

Jaimy van Dijk vertelt: "Direct kunnen factureren was voor ons heel belangrijk. De overstap naar een ander EPD mocht onze liquiditeit niet in gevaar brengen. In overleg met Medicore hebben we besloten twee weken na livegang de eerste factureren te versturen. Deze twee weken hebben wij gebruikt om te controleren of de data goed in MC EPD staat, zodat we correcte declaraties konden versturen aan de zorgverzekeraars en gemeenten. We hebben inmiddels succesvol gefactureerd met de geconverteerde data."

logo-mtsr

Medicore whitepapers

 • Dataconversie

  Download deze whitepaper 80 downloads

  Dataconversie

  Bij een succesvolle implementatie hoort ook een succesvolle conversie van de data. Medicore heeft veel ervaring met het uitvoeren van dataconversies. Dit gebeurt op een gestructureerde wijze die in deze factsheet wordt besproken.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • Implementeren volgens het boekje

  Download deze whitepaper 80 downloads

  Implementeren volgens het boekje

  Naast goede software is een goede implementatie beslissend voor het succes van het nieuwe EPD. Medicore ziet de implementatie daarom als integraal onderdeel van MC EPD en besteedt hier veel aandacht aan.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • VIPP GGZ Subsidieregeling

  Download deze whitepaper 123 downloads

  VIPP GGZ Subsidieregeling

  VIPP GGZ levert een bijdrage aan het vergroten van de eigen regie van de cliënt over zijn of haar zorgproces. Het Ministerie van VWS stelt 45 miljoen euro subsidie beschikbaar voor VIPP GGZ. In deze whitepaper leest u meer over de VIPP GGZ subsidieregeling.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • Factsheet Privacy en informatiebeveiligingsbeleid Medicore

  Download deze whitepaper 167 downloads

  Factsheet Privacy en informatiebeveiligingsbeleid Medicore

  Medicore heeft uitgebreide maatregelen getroffen om informatiebeveiliging goed te regelen en daarmee zorg te dragen voor een betrouwbare en veilige dienstverlening. In deze factsheet worden de belangrijkste technische, organisatorische en softwarematige maatregelen besproken.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht