Topmenu

Trackrecord in de GGZ

In oktober 2017 koos MoleMann Mental Health voor Medicore. Doorslaggevend waren onder andere het trackrecord van Medicore in de GGZ, goed ingerichte validaties waardoor fouten worden geminimaliseerd en goede stuurinformatiemogelijkheden. In april 2018 ging MoleMann 'live'. Daar ging een gedegen implementatietraject aan vooraf. Een intensieve periode waar positief op wordt teruggekeken. Vincent Ariaens, directeur-bestuurder bij MoleMann, vertelt over zijn ervaringen.

'Can do' mentaliteit

"De overgang van een EPD is een van de grootste veranderingen die je kunt doen als zorgaanbieder. Het raakt echt alles. Je hebt je werkprocessen tot in de finesses getuned op het EPD en er zijn bovendien ook verschillen tussen vestigingen en/of teams. Dus de impact van een nieuw EPD is groot en je kunt onmogelijk vooraf precies alles voorspellen." Een intensieve periode dus, de overgang naar een nieuw EPD. Toch kijkt Vincent Ariaens er positief op terug, dankzij de gezamenlijke houding van zowel het projectteam van MoleMann als Medicore: "Ik ben heel blij met hoe wij het als team hebben gewerkt, wij hebben hier een ‘can do mentaliteit’ en dezelfde houding was er ook aan de kant van Medicore."

Kennis en ervaring in de sector

Een van de redenen om te kiezen voor Medicore, was haar trackrecord in de GGZ: "Wij zochten naar een partij met veel kennis en ervaring in de sector, waar wij ook de facturatie van kind en jeugd aan konden toevertrouwen. En omdat Medicore veel meer gevestigde orde is en trackrecord heeft, ook met het borgen van alle financieringsstromen, geeft dat veel meer vertrouwen. Je kunt merken dat ze goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en vaker met dit bijltje hebben gehakt. Ze hebben kennis over de sector, kennis over het proces en inlevingsvermogen in wat zo’n project voor de organisatie betekent. En wanneer dat nodig is, zijn ze heel duidelijk en dat is erg prettig."

Koploper in ontwikkelingen

Medicore investeert in het bijhouden van ontwikkelingen, zoals op dit moment bijvoorbeeld het VIPP programma. Dit wordt erg gewaardeerd: "Wat ik goed vind aan Medicore is dat ze je meenemen in de ontwikkelingen, zoals VIPP. Dat is echt cruciaal. Dat zijn ontwikkelingen waarin je koploper wilt zijn."

Medicore organiseert regelmatig klantfocussessies, waarin gebruikers van MC EPD meedenken over de specificaties en look en feel van een nieuwe functionaliteit. MoleMann is hierin een actieve deelnemer. Door deze vorm van co-creatie worden de wensen en werkprocessen van de zorgorganisaties meegenomen in de doorontwikkeling van MC EPD.

Over MoleMann

MoleMann is een zorginstelling die door middel van systemische psychiatrie samen met patiënt en diens naasten aan de snelste weg naar herstel werkt in een kleinschalige en persoonlijke omgeving. Daarbij worden alle bronnen rondom de patiënt ingezet om hem of haar te versterken naar herstel. Daartoe wordt samengewerkt met anderen in de keten rondom de patiënt. Bij MoleMann staat de autonomie van de professionals voorop. Er wordt in kleinschalige teams gewerkt en goede ideeën worden aangemoedigd om uit te voeren.

Vincent-Ariaens-Molemann

Vincent Ariaens, directeur-bestuurder bij MoleMann

Medicore whitepapers

 • Implementeren volgens het boekje

  Download deze whitepaper 80 downloads

  Implementeren volgens het boekje

  Naast goede software is een goede implementatie beslissend voor het succes van het nieuwe EPD. Medicore ziet de implementatie daarom als integraal onderdeel van MC EPD en besteedt hier veel aandacht aan.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • VIPP GGZ Subsidieregeling

  Download deze whitepaper 123 downloads

  VIPP GGZ Subsidieregeling

  VIPP GGZ levert een bijdrage aan het vergroten van de eigen regie van de cliënt over zijn of haar zorgproces. Het Ministerie van VWS stelt 45 miljoen euro subsidie beschikbaar voor VIPP GGZ. In deze whitepaper leest u meer over de VIPP GGZ subsidieregeling.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • Factsheet Privacy en informatiebeveiligingsbeleid Medicore

  Download deze whitepaper 167 downloads

  Factsheet Privacy en informatiebeveiligingsbeleid Medicore

  Medicore heeft uitgebreide maatregelen getroffen om informatiebeveiliging goed te regelen en daarmee zorg te dragen voor een betrouwbare en veilige dienstverlening. In deze factsheet worden de belangrijkste technische, organisatorische en softwarematige maatregelen besproken.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • De Patient Journey van Medicore

  Download deze whitepaper 245 downloads

  De Patient Journey van Medicore

  De Patient Journey helpt zorginstellingen de kwaliteit van de zorg zichtbaar te verbeteren en zo de patiënt- en cliënttevredenheid te vergroten.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht