Topmenu

Privacy en informatiebeveiliging in de zorg

Voldoet uw zorgorganisatie aan de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 in werking getreden. De AVG stelt strengere eisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming dan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

In de aanloop naar 25 mei hebben veel zorgorganisaties zich ingezet om maatregelen te treffen om aan de eisen van de AVG te voldoen. Informatiebeveiliging en privacy zijn echter nooit af. Dit betekent voor uw zorgorganisatie dat u privacy en informatiebeveiliging continu moet blijven aanscherpen aan de hand van voortschrijdend inzicht en lessen uit de praktijk.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ervoor gekozen om vooral kaders te geven voor de invulling van de AVG. Het is nu aan het land om deze kaders te gaan invullen. De Autoriteit Persoonsgegevens is inmiddels gestart met een verkennend onderzoek om te achterhalen hoe goed grote organisaties de nieuwe Europese privacyregels naleven. In dit verkennende onderzoek zijn ook een aantal zorgorganisaties meegenomen.

Is uw organisatie klaar voor de AVG? In de whitepaper 'Word AVG-proof in zeven stappen' nemen wij u mee langs de belangrijkste maatregelen en wijzigingen die van kracht zijn geworden per 25 mei 2018 op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij geven wij u een plan van zeven stappen waarmee u direct aan de slag kunt gaan en dat u kunt gebruiken bij het continu aanscherpen van uw beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Download de whitepaper

whitepaper-AVG

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 bestaat de meldplicht datalekken. Onder de nieuwe Europese privacywet die sinds 25 mei 2018 geldt, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), blijft de meldplicht datalekken bestaan. Op niet gemelde datalekken staan hoge boetes. In de zorg worden grote hoeveelheden privacygevoelige patiënt- en cliëntdata bewerkt. Hierdoor moet er in de zorg continu aandacht zijn voor deze wetgeving. In de whitepaper 'Meldplicht datalekken in de zorg' geven we antwoord op vragen die leven bij zorgverleners. We voorzien u van informatie waarmee u goed voorbereid bent wanneer een datalek zich voordoet. Aan de hand van duidelijke informatie, checklists en tips.

Download de whitepaper

whitepaper-meldplicht-datalekken

Informatiebeveiligingsbeleid Medicore

Het informatiebeveiligingsbeleid van Medicore is gebaseerd op de normen voor informatiebeveiliging. Medicore is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Medicore is daarnaast in het bezit van een ISAE 3402 verklaring.

Medicore vraagt van haar samenwerkingspartners om minimaal vergelijkbare maatregelen te treffen. Zodoende is ook hostingpartner Sentia in het bezit van een NEN 7510 certificering, ISO 27001 certificering en een ISAE 3402 verklaring.

Certificaal-logos-2

AVG Statement Medicore

Voor opdrachtgevers van Medicore is MC EPD van cruciaal belang in de zorgverlening en bedrijfsvoering. Daarom heeft Medicore vergaand beleid op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Hiermee voldoet Medicore aan de vereisten uit Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en draagt Medicore zorg voor een betrouwbare en veilige dienstverlening. Alle maatregelen leveren een bijdrage aan de drie pijlers van informatiebeveiliging: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

In het AVG Statement Medicore leest u welke maatregelen Medicore treft om het veilig werken met MC EPD en wellbee te borgen en op welke wijze Medicore met MC EPD en wellbee aan de AVG voldoet.

Download het AVG Statement Medicore

Medicore Whitepapers

 • Implementeren volgens het boekje

  Download deze whitepaper 20 downloads

  Implementeren volgens het boekje

  Naast goede software is een goede implementatie beslissend voor het succes van het nieuwe EPD. Medicore ziet de implementatie daarom als integraal onderdeel van MC EPD en besteedt hier veel aandacht aan.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • VIPP GGZ Subsidieregeling

  Download deze whitepaper 71 downloads

  VIPP GGZ Subsidieregeling

  VIPP GGZ levert een bijdrage aan het vergroten van de eigen regie van de cliënt over zijn of haar zorgproces. Het Ministerie van VWS stelt 45 miljoen euro subsidie beschikbaar voor VIPP GGZ. In deze whitepaper leest u meer over de VIPP GGZ subsidieregeling.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • Factsheet Privacy en informatiebeveiligingsbeleid Medicore

  Download deze whitepaper 155 downloads

  Factsheet Privacy en informatiebeveiligingsbeleid Medicore

  Medicore heeft uitgebreide maatregelen getroffen om informatiebeveiliging goed te regelen en daarmee zorg te dragen voor een betrouwbare en veilige dienstverlening. In deze factsheet worden de belangrijkste technische, organisatorische en softwarematige maatregelen besproken.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • De Patient Journey van Medicore

  Download deze whitepaper 181 downloads

  De Patient Journey van Medicore

  De Patient Journey helpt zorginstellingen de kwaliteit van de zorg zichtbaar te verbeteren en zo de patiënt- en cliënttevredenheid te vergroten.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht