Topmenu

Patient Journey

Wanneer heeft u contact met de patiënt? Praat u over of met de patiënt? Wanneer komt die gezamenlijke beslissing tot stand? Hoe worden deze contactmomenten geborgd in het proces en op welke wijze wordt dit in het elektronisch patiëntendossier vastgelegd? Wanneer u dit niet voldoende helder heeft is de Patient Journey hét instrument om deze vragen beantwoord te krijgen.

De Patient Journey is de reis die de cliënt of patiënt door de zorgorganisatie maakt, gekoppeld aan de activiteiten van de organisatie om dit te realiseren. Een optimale inrichting van het proces, de Patient Journey, is een optimale inrichting van het EPD, de blauwdruk.

Het bepalen van de Patient Journey gebeurt door middel van een aantal workshops, die worden begeleid door Medicore. Zorgorganisaties bepalen zelf wie er deelnemen aan de workshop. Medicore neemt hierin een adviserende rol. Belangrijk is om medewerkers uit zo veel mogelijk verschillende disciplines deel te laten nemen, zodat hun contact met de cliënt/patiënt en hun werkzaamheden besproken wordt tijdens de workshops.

Download voor meer informatie de whitepaper De Patient Journey van Medicore - Maak complexe processen inzichtelijk.

Download de whitepaper

Workshops

Patient-Journey

In de eerste workshop staat de reis van de cliënt/patiënt door de organisatie centraal. Alle momenten wanneer de cliënt/patiënt direct of indirect in contact komt met de organisatie worden benoemd.

In de tweede workshop staat de reis van de medewerkers door de organisatie centraal. Hierin wordt besproken welke medewerker welke activiteiten uitvoert om de cliënt/patiënt te faciliteren.

In de derde workshop worden verbindingen gelegd tussen beide reizen. Hierin wordt gekeken of de processen op elkaar aansluiten.

Na afloop van de workshops werkt Medicore de informatie uit tot een mooi vormgegeven Patient Journey. Tevens stelt Medicore verbeteringen voor om zowel de reis van de cliënt/patiënt als die van de medewerker zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Inrichting MC EPD

Op basis van de door de medewerkers vastgestelde Patient Journey maakt Medicore de vertaalslag van de reis van de patiënt/cliënt en de bijbehorende processen naar het EPD. Dossier en verslaglegging worden op basis van de Patient Journey ingericht.

Het voordeel van het vaststellen van de Patient Journey voor de implementatie is dat medewerkers zich herkennen in de inrichting van het elektronisch patiëntendossier.

Groepsregistratie-ggz
Medicore is een oplossing van Tenzinger