Topmenu

Het nieuwe bekostigingsmodel voor de GGZ en FZ

Deel:

De huidige bekostigingsstructuur van de GGZ en de forensische zorg, bestaande uit DB(B)C’s en basis-GGZ producten, wordt naar verwachting in 2020 vervangen door een nieuwe bekostigingsstructuur, het zorgclustermodel. Deze nieuwe bekostigingsstructuur moet klinisch herkenbaar zijn, sneller tot declaratie leiden, aansluiten op zorgkosten per jaar, transparant zijn, de privacy waarborgen en niet tot verzwaring, maar tot vermindering van de administratieve lasten leiden.

Een enorme impact op de gehele keten

De nieuwe bekostiging heeft een enorme impact op de gehele keten, van de zorgverzekeraar tot en met de zorgaanbieder en de cliënt. Processen, het EPD/ECD en andere systemen dienen tijdig aangepast te worden. Het betreft niet alleen de processen rondom de zorgcontractering en de zorgbekostiging, maar het zal ook impact hebben op de administratieve organisatie, en dus een herinrichting van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) vereisen.

Medicore houdt de ontwikkelingen met betrekking tot het zorgclustermodel nauwgezet in de gaten en neemt actief deel aan de twee-maandelijkse werkgroep overleggen en inhoudelijke taakgroepen. Deze werk- en taakgroepen houden zich houden met verschillende deelonderwerpen, zoals wat zijn de spelregels voor zorgclustertrajecten en hoe dienen de drie grenzen (inhoudelijke grens, tijdsgrens en grensbedrag) van een gekozen zorgcluster gehanteerd te worden? Vanuit softwareleveranciers tevens de vraag; Is het mogelijk om zorgaanbieders pro-actief te kunnen ondersteunen bij het bewaken van de grenzen?

Zorgcluster pilot 2

Medicore biedt aan zorgaanbieders de mogelijkheid proef te draaien met de zorgclusterafleiding, door deel te nemen aan de zorgcluster pilot 2. Het proefdraaien is in het voorjaar van 2017 gestart en zal gedurende 2018 en 2019 doorlopen. Deelname aan pilot 2 betekent voor de zorgorganisatie dat de zorgverleners cliënten dienen te scoren volgens zorgclustermodel in een speciale webapplicatie, bij de intake en daarna bij tussentijdse reviews. Daarnaast dient onderhanden werk volgens een aangepaste gegevens aanleverstandaard aangeleverd te worden.

Deelname aan pilot 2 loopt achter op de verwachtingen. De NZa heeft nog niet genoeg data uit de zorgpraktijk ontvangen om de nieuwe bekostiging goed te kunnen ontwikkelen. De NZa heeft het proefdraaien daarom voor een aantal instellingen verplicht gesteld. De eerste aanlevering van data dient uiterlijk 15 januari 2018 plaats te vinden. Gebruikt u MC EPD en bent u verplicht deel te nemen aan pilot 2? Neem contact op met uw accountmanager om tijdig de gevraagde data aan te kunnen leveren.

Zorgcluster pilot 3

Pilot 3 zal gedurende 2018 plaatsvinden, parallel aan het proefdraaien. Het betreft een simulatie van het bekostigingsmodel. Met als doel duidelijk krijgen wat er nodig is om het model toe te kunnen passen in de zorginkoop/zorgverkoop. Met pilot 3 wil de NZa antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • Wat betekent het model voor de registratielast van zorgaanbieders?
  • Kan de zorgverzekeraar de benodigde controles uitvoeren?
  • Is de rekening begrijpelijk voor de cliënt?

Mocht u hier als zorgaanbieder aan willen bijdragen, dan is dit u kans. De NZa is nog op zoek naar zorgorganisaties die deel willen nemen aan de denktank ten behoeve van pilot 3.

Wilt u meer weten over zorgclustermodel? https://nieuwmodelggzfz.nza.nl/

De NZa leergang module "Werken met het zorgclustermodel" kan helpen bij het begrijpen hoe het zorgclustermodel in elkaar zit.

zorgclusters-beeld-uit-video-nza
Medicore is onderdeel van Tenzinger