Topmenu

Update VIPP voor ZBC’s en GGZ

Deel:

VIPP voor ZBC's en GGZ

Medicore & VIPP voor ZBC's 
De tweede helft van 2019 staat in het teken van module A2. Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende audits, vroegen we een auditor van Lloyds een Gap-analyse uit te voeren voor VIPP A2 (ZIBS in cliëntportaal/PGO). Het was een geslaagde Gap-analyse en met de verkregen output bereiden we ons goed voor op de komende audits bij onze opdrachtgevers.

Op dit moment doorlopen onze opdrachtgevers in de medisch specialistische zorg de VIPP B1 audit. Samen met de opdrachtgevers hebben we dit goed voorbereid, waardoor zij glansrijk slagen!

Medicore & VIPP voor GGZ
1 mei 2019 was de sluitingsdatum voor de inschrijving van de VIPP-GGZ subsidie. Een groot deel van de instellingen heeft inmiddels van VWS vernomen voor welke modules van de VIPP-regeling de subsidie is toegekend. De definitieve keuzes om invulling aan die modules te geven zijn vaak nog niet gemaakt.  Als instelling wil je goed aansluiten op de doelstellingen van de VIPP-regeling, maar tegelijkertijd wil je ook de éigen visie op zelfregie van cliënten en digitalisering in de zorg vormgeven.

Medicore ontwikkelde een format dat de zorgorganisatie ondersteunt bij het maken van deze keuzes. Hiermee ontstaat inzicht in de doorlooptijd, impact op de organisatie en de bijbehorende kosten bij de verschillende keuzeopties. Dit helpt bij het maken van de juiste keuzes om zo goed mogelijk invulling te geven aan de VIPP-subsidies. De inzichten en gemaakte keuzes worden verwerkt in een definitief plan voor het behalen van de verschillende VIPP-doelen voor de deadline van 1 februari 2021.

Meer informatie over VIPP
Heeft uw organisatie behoefte aan ondersteuning bij het maken van de VIPP-keuzes? Neem dan contact op met Sanne Kuyvenhoven, programmamanager VIPP via vipp-ggz@medicore.nl

Medicore is onderdeel van Tenzinger