Topmenu

VIPP GGZ subsidieregeling

Deel:

Gistermiddag organiseerde Medicore een zeer interessante kennisbijeenkomst over de VIPP GGZ subsidieregeling. Nog voor publicatie in de Staatscourant begin mei, presenteerde Margon Tuinstra, programmamanager van het VIPP GGZ-projectteam, het concept van de regeling. Hierdoor kunnen opdrachtgevers van Medicore zich als een van de eerste GGZ-instellingen al goed voorbereiden op VIPP GGZ. Arriejanne Brouwer, Manager Productmanagement van Medicore, lichtte toe hoe instellingen met de nieuwe wellbee zorgportalen van Medicore kunnen voldoen aan de vereisten van VIPP GGZ. Medicore is de eerste EPD-leverancier die VIPP GGZ aan haar opdrachtgevers en andere geïnteresseerde instellingen toelichtte.

VIPP GGZ kennisbijeenkomst

Wat is VIPP GGZ?

VIPP GGZ is een subsidieregeling met betrekking tot het beter inzicht geven aan cliënten in hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-Health. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de cliënt over zijn of haar zorgproces. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen.

Wie kunnen deelnemen aan VIPP GGZ?

GGZ-instellingen kunnen deelnemen aan VIPP GGZ indien de omzet uit de Zorgverzekeringswet groter is dan € 500.000,-. Voor het toetsen van deze omzet wordt de Jaarverantwoording in de zorg (DigiMV) gebruikt.

Indien u in 2016 de omzetgrens net niet haalde, maar in 2017 wel een Zvw-omzet heeft groter dan € 500.000,-, neem dan contact op met VIPP GGZ voor de mogelijkheden voor deelname aan de subsidieregeling.

Advies van Medicore: Neem altijd deel aan de nulmeting

GGZ instellingen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling, hebben hierover bericht gehad van het projectteam VIPP GGZ . Om in aanmerking te komen voor de subsidie is tijdige deelname aan de nulmeting vereist. De nulmeting kunt u tussen 16 tot 29 april 2018 invullen.

De nulmeting is geen verplichting tot deelname. Wij adviseren daarom aan iedere instelling deel te nemen aan de nulmeting. U kunt na het invullen van de nulmeting beslissen wel of niet deel te nemen aan de subsidieregeling. De uiterste inschrijfdatum voor de subsidieregeling is 1 augustus 2018.

Het advies van Margon Tuinstra, programmamanager van het VIPP GGZ-projectteam, is de vragen van de nulmeting eerlijk te beantwoorden. In de VIPP-regeling voor de ziekenhuiszorg hebben ziekenhuizen soms aangegeven dat ze verder waren met de ontwikkeling van e-Health dan dat ze daadwerkelijk waren, waardoor het nu lastig blijkt aan de subsidievoorwaarden te voldoen.

Drie modules

Het programma VIPP GGZ bestaat uit drie modules (concept):

  • A1 en A2: Patiënt en Informatie Het doel van deze module is dat cliënten de beschikking krijgen over informatie uit hun eigen dossier middels een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving. Het vastleggen conform de gestandaardiseerde zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) maakt uitwisseling van gegevens in de keten mogelijk.
  • B1 en B2: Patiënt en Medicatie Het doel van deze module is de medicatieveiligheid te vergroten en te ondersteunen door het digitaal aanbieden van de voorgeschreven medicatie aan de algemene apotheek, de mogelijkheid voor medicatieverificatie voorafgaand aan het voorschrijven en het verschaffen van een actueel medicatieoverzicht aan de cliënt bij ontslag uit de kliniek.
  • C1 en C2: Patiënt en e-Health Het doel van deze module is de inzet van e-Health binnen de GGZ te stimuleren, gegevensuitwisseling tussen e-Health behandelmodules en het EPD van de instelling te bevorderen en de uitkomsten te tonen in het elektronisch cliëntendossier. Binnen het programma wordt een appstore gerealiseerd met een overzichtelijk aanbod van apps voor de GGZ, waar deze te vinden zijn en bovendien met peer reviews van cliënten en beoordelingen door professionals.

De zorginstelling mag zich voor maximaal drie modules inschrijven. A1 of A2, B1 en/of B2 en C1 of C2. De exacte voorwaarden van de modules worden begin mei gepubliceerd in de Staatscourant. Het VIPP GGZ projectteam geeft hier al wel in concept informatie over in haar bijeenkomsten.

Ga voor meer informatie over VIPP GGZ en de VIPP GGZ informatiebijeenkomsten naar de website van VIPP GGZ.

whitepaper-VIPP-GGZ

Medicore is onderdeel van Tenzinger