Topmenu

Verlenging subsidieaanvraag VIPP 5

Deel:

Verlenging subsidieaanvraag VIPP 5

Op 30 april is de aanvraagtermijn voor de subsidieregeling voor VIPP verlengd. Met deze wijziging krijgen de instellingen de mogelijkheid om hun subsidieaanvraag tot en met 31 oktober 2020 in te dienen. Op aanvragen die uiterlijk 30 april 2020 zijn ingediend, wordt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag beslist. Over aanvragen die uiterlijk 31 oktober 2020 worden ingediend, wordt binnen 13 weken na afloop van de aanvraagperiode beslist. Het subsidieplafond van 75 miljoen euro blijft bestaan.

Om de subsidieontvangers ook voldoende tijd te geven voor het opstarten en afronden van de modules, worden de deadlines voor module 1 regulier met 9 maanden verlengd en voor module 2 en 3 met 6 maanden verlengd. Let op! De deadline voor de versnellingsoptie voor module 1 wordt niet verlengd.

Samenwerking

Om VIPP 5 nog meer kracht bij te zetten trekken NFU, NVZ en ZKN gezamenlijk op om deelnemers te ondersteunen bij de implementatie van de VIPP 5 doelstellingen. De ondersteuning bestaat vooral uit monitoring, kennisuitwisseling, handvatten voor implementatie, leveranciersmanagement en het borgen van de aansluiting op de andere landelijke VIPP-programma’s die raakvlakken hebben met de VIPP-doelstellingen.

Het programma VIPP 5 loopt tot 1 juli 2023.

Over de VIPP 5 subsidieregeling

Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling is nodig om kwalitatief goede en veilige zorg te kunnen leveren. Het programma VIPP 5 focust zich op de gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en het daadwerkelijk hergebruik van deze gegevens door uitwisseling tussen instellingen onderling. Hierdoor kunnen instellingen van medisch specialistische zorg en audiologische centra extra stappen zetten in de digitale informatie-uitwisseling.

Medicore is onderdeel van Tenzinger