Topmenu

Succesvolle kennissessie Gegevensuitwisseling in zorg en onderwijs

Deel:

Dinsdag 27 november organiseerde Medicore een @devilla kennissessie met de titel ‘Sharing is caring?’. Centraal stond de complexiteit van gegevensuitwisseling wanneer je dienstverlening zich op het snijvlak van zorg en onderwijs bevindt. Tijdens de kennissessie brachten we experts op sociaal psychologisch en juridisch gebied én experts uit de praktijk bij elkaar om de problemen die zorginstellingen, maar ook gemeenten hierbij ervaren te bespreken. Dit leverde een interactieve middag op met veel nieuwe inzichten. Er waren medewerkers aanwezig van jeugdzorg- en jeugdGGZ instellingen en gemeenten die zich allen herkenden in de problematiek en de complexiteit van het snijvlak van zorg en onderwijs.

Danny van der Roest, oprichter van onderzoeks- en adviesbureau Maverick, lichtte toe hoe je vanuit de sociale psychologie naar gedragsbeïnvloeding kunt kijken, als je het hebt over goed met gegevens omgaan. Wat blijkt: wij zijn niet zo rationeel als we denken te zijn. Om met de grote hoeveelheid informatie die we per dag krijgen om te kunnen gaan, hanteert ons brein ‘mentale shortcuts’, mentale vuistregels. En daarbij gebruiken wij ons bewuste/rationele systeem niet. Als je nu binnen je organisatie wilt dat mensen zorgvuldig omgaan met cliëntgegevens, heeft het geen zin om een awareness-campagne hierover te starten, aldus Danny. Awareness, of bewustwording, doet beroep op de centrale/bewuste route; de route in ons brein die we nauwelijks gebruiken! Posters hoeven we dus niet te maken. Het heeft veel meer zin om de mentale vuistregels van ons brein in te zetten bij gedragsverandering. Dit heet ook wel ‘nudging’. Daar gingen we in groepen mee aan de slag.

Er zijn zo’n 200 technieken beschikbaar. Danny leerde ons een aantal relevante technieken. We pasten technieken toe als ‘framing’, ‘verbeelding’ en ‘zelfovertuiging’. Belangrijke tip daarbij was: analyseer goed waar en wanneer het gedrag dat je wilt beïnvloeden plaatsvindt, en maak de ‘nudge’ zo dicht mogelijk bij het moment dat en de plek waar het gedrag plaatsvindt.

Marieke van Dijk en Harm Jan Sleijffers, legal consultans bij Cure4, gingen vervolgens in op het juridische aspect. Specifiek toegespitst op zorg en onderwijs, lichtten zij de ankerpunten toe die aan de basis liggen van de keuzes die je maakt om te voldoen aan de AVG. Waardevolle handvatten, waar je, wanneer je door de complexiteit door de bomen het bos niet meer ziet, op kunt terugvallen. Er ontstond een interessante discussie over het spanningsveld tussen zorgverleners die willen voldoen aan de AVG en daar onzeker over zijn, en het kunnen leveren van goede zorg (en daar dus gegevens bij nodig hebben). De conclusie van Marieke, die ook werd beaamd door de deelnemers, was: het is niet meer de zorginstelling die bepaalt wat goed is voor de cliënt en welke gegevens daarvoor gedeeld moeten worden, maar de regie ligt bij de cliënt en/of ouders. Zíj bepalen altijd welke gegevens er gedeeld mogen worden, en met wie. Stel je dit altijd voorop en ben je transparant over de gegevens die je verwerkt en/of deelt dan is daarmee een goede basis gelegd voor een zorgvuldige gegevensuitwisseling die nodig is om goede zorg te kunnen verlenen.

Wilt u meer weten over hoe u met Medicore kunt voldoen aan veilige gegevensuitwisseling. Download onze whitepaper.

whitepaper-privacy-informatiebeveiligingsbeleid-MedicoreMedicore is onderdeel van Tenzinger.com B.V.