Topmenu

Pento stapt over op MC EPD van Medicore

Deel:

Pento heeft gekozen voor MC EPD van Medicore. Een van de redenen voor de overstap naar MC EPD is dat Medicore de cliëntlogistiek rondom zintuiglijk gehandicaptenzorg zeer efficiënt heeft georganiseerd in haar EPD. Door slimme koppelingen kan ook specifieke audiologische software optimaal worden benaderd.

Antoinette Fijen, beleidsmedewerker bij Pento vertelt: "In de verkenning naar een nieuw registratiepakket voor ons Vroegbehandelprogramma sprong Medicore eruit vanwege gebruiksvriendelijkheid van MC EPD en de proactieve houding van het bedrijf."

Medicore is voor Pento bovendien aantrekkelijk omdat met Koninklijke Auris Groep veel is geïnvesteerd in de voorbereiding op de overgang naar een andere bekostigingssystematiek. Samen met de gebruikers bij Auris zijn zorgprogramma’s in MC EPD ingericht, die zijn gebaseerd op protocollen en richtlijnen, ontwikkeld door het SIAC (de brancheorganisatie van de instellingen voor mensen met auditieve en/of communicatieve beperkingen). Hierdoor zijn de zorgprogramma’s binnen MC EPD altijd gebaseerd op een behandelaanpak die duidelijk is beschreven vanuit de cliënt en zijn hulpvraag.

Binnen MC EPD is verder altijd een relatie is tussen activiteiten binnen het zorgprogramma, de bijbehorende afspraken in de agenda en de daaruit volgende verslaglegging in het dossier. Omdat verslaglegging en het verantwoorden zomin mogelijk tijd moet kosten, ook voor groepsactiviteiten, heeft Medicore dit in één scherm opgelost. Ook voor Pento is dit ideaal, omdat er veel groepsactiviteiten worden aangeboden.

logo-pento

Over Pento

Pento begeleidt, onderzoekt, behandelt en adviseert mensen die problemen hebben op het gebied van taal, spraak en/of gehoor. Pento biedt deze mensen een helder antwoord en een passende oplossing. Met deskundige medewerkers, een uitgebreide diagnostiek en een breed pakket aan diensten. Van onderzoek en revalidatie tot vroegbehandeling. Pento heeft zes locaties werkt daarnaast vanuit meerdere KNO poli’s.

Medicore en de zintuiglijk gehandicaptenzorg

Wilt u meer weten over hoe Medicore werkt voor de zintuiglijk gehandicaptenzorg? Download dan het artikel 'Tussen Care en Cure – Medicore en de zintuiglijk gehandicaptenzorg'.

Mail mij het artikel 'Tussen Care en Cure – Medicore en de zintuiglijk gehandicaptenzorg'.

Cover-Medicore-en-de-zintuiglijk-gehandicaptenzorg-400-200Medicore is onderdeel van Tenzinger