Topmenu

Onderwijszorg Nederland kiest voor Medicore

Deel:

Na een uitgebreid selectietraject hebben de leden van Onderwijszorg Nederland gekozen voor MC EPD van Medicore. Medicore heeft veel ervaring met het dyslexiedossier en ondersteunt de gezamenlijke werkwijze van de leden van ONL goed in haar ECD. De keuze van ONL maakt duidelijk dat MC EPD het leidende ECD is voor dyslexiezorg.

Met Medicore heeft Onderwijszorg Nederland gekozen voor een toekomstgerichte ECD-leverancier die vooroploopt in de ontwikkeling van cloudbased en gebruikersvriendelijke registratie en facturatie van jeugdhulp. Ook zorgt Medicore voor een tijdige implementatie van de wet- en regelgeving. Onderwijszorg Nederland gaat tevens gebruikmaken van het wellbee zorgverleners- en cliƫntportaal. Hiermee wordt een grote stap gezet in het verlagen van de registratiedruk.

ONL-tekenmoment

Over Onderwijszorg Nederland

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een coƶperatie van onderwijsadviesbureaus van EDventure op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij kinderen. ONL biedt naast dyslexiezorg ook ondersteuning op het gebied van lichte gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren.

ONL werkt met gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen, die dagelijks intensief samenwerken met scholen, ouders, kinderen, (sociale) wijkteams en gemeenten. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal.

ONL heeft een unieke positie in de Dyslexiezorg, omdat de leden onderwijsadviesbureaus zijn en naast individuele leerlingen ook scholen ondersteunen bij het versterken van hun taalbeleid waardoor minder kinderen een taalachterstand oplopen en kinderen die met succes de ONL-dyslexie behandeling hebben doorlopen ook op school goed opgevangen kunnen worden.

logo-onl