Topmenu

Nieuwe protocollen voor vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

Deel:

Standaard administratie protocollen

In het najaar van 2018 kopten wij in onze whitepaper jeugdwet 2019-2020: ‘Hoe standaard is de landelijke informatiestandaard’? De standaard bevatte namelijk nog zo veel vrijheidsgraden, dat er veel verschillende interpretaties ontstonden van wat er wanneer in de berichten moest staan. Het resultaat: meer dan 5120 mogelijke uitvoeringsvarianten binnen de standaard.

Standaard administratieprotocollen
Medicore en haar opdrachtgevers waren niet de enige die hierdoor hoge administratieve lasten ervoeren; landelijk werd dit probleem herkend. Daarom organiseerden het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland vanaf het najaar van 2018 regiobijeenkomsten om samen met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers te kijken naar het verminderen van administratieve lasten voor gemeenten en aanbieders met informatiestandaarden voor de Wmo en de Jeugdwet. Het resultaat: drie standaard administratieprotocollen met daarin de afspraken die gemeenten en zorgaanbieders maken over de administratieve afhandeling van de zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet.  Er is een standaard administratieprotocol voor de uitvoeringsvariant outputgericht en één voor de uitvoeringsvariant inspanningsgericht. Medio juni 2019 volgt nog een derde variant; de taakgerichte variant. Bovendien wordt er nog gesproken over de variant outputgericht-trajectfinanciering en de resultaatgerichte financiering. De nieuwe protocollen moeten meer eenduidigheid en duidelijkheid bieden in de administratieve en financiële verwerking van zorg en zo bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten.

De protocollen zijn hier te vinden
De standaard administratieprotocollen kunnen vanaf 1 april 2019 worden gebruikt; ze zijn geënt op de 2.3 versie van de standaarden (die 1 april 2019 in werking zijn getreden).

Op naar 2020: de Ijw2.4

De keuzes die in de standaard administratieprotocollen gemaakt zijn, worden doorgevoerd in de release van het berichtenverkeer.  Voor de 2020 release is net de cyclus van functionele & technische referentie bijeenkomsten afgerond, en is het wachten op de concept specificaties (begin juni 2019).

Medicore denkt mee

Wij zijn aanwezig (geweest) bij de regionale bijeenkomsten en softwareleveranciersoverleggen van het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland. Ook nemen wij deel aan de referentiegroep voor declaratie en hebben wij meegelezen en feedback gegeven op de stukken van de actiegroep standaard administratie protocollen. Binnenkort zullen we onze feedback geven op de concept specificaties voor de iJw2020 en de iWmo2020. Naar verwachting zijn de stukken begin juli definitief en kunt u van ons weer een nieuwe whitepaper met een update verwachten.

 

 

 

Medicore is onderdeel van Tenzinger