Topmenu

Nieuw in MC EPD

Deel:

Medicore vindt het belangrijk dat MC EPD de zorgverlener ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarom zoeken we samen met onze opdrachtgevers in klantfocussessies naar de ideale manier van werken en kijken we hoe MC EPD daaraan kan bijdragen. Door meerdere keren per jaar verbeteringen in MC EPD beschikbaar te maken voor onze gebruikers wordt het voor de zorgverlener en het ondersteunend personeel steeds gemakkelijker de administratie te doen en blijft er meer tijd over voor cliënten en patiënten.

Dit jaar hebben wij al vele verbeteringen beschikbaar gemaakt voor onze gebruikers. De belangrijkste verbeteringen worden hieronder toegelicht.

Bestedingsruimte

Zorgorganisaties maken met de zorgverzekeraar of de gemeente afspraken over de tijd die besteed mag worden aan de behandeling van een cliënt of patiënt. Als zorgorganisaties meer tijd besteden dan afgesproken, krijgen ze deze extra tijd (meestal) niet vergoed. Voor GGZ en jeugdhulp aanbieders is het daarom belangrijk bij te houden of ze binnen het vooraf afgesproken budget blijven.

BestedingsruimteMedicore biedt hiervoor een oplossing. Het is in MC EPD mogelijk de voortgang van een behandeling te bewaken. Dit gebeurt door het laten zien van de ‘bestedingsruimte’. De zorgverlener geeft vooraf aan hoeveel minuten er totaal aan de behandeling besteed mogen worden. Vervolgens berekent Medicore op basis van de minuten die geregistreerd worden hoeveel ‘bestedingsruimte’ er nog is om verder te behandelen. Als er meer tijd geregistreerd wordt dan afgesproken, dan krijgt de zorgverlener hiervan een melding.

In de behandelingregistratie wordt de actuele bestedingsruimte berekend en getoond. Afhankelijk van het percentage van de voortgang kleurt de balk groen (< 75%), oranje (75%-99%), of rood (>99%). Naast dat de bestedingsruimte in de behandelingregistratie wordt getoond, is de bestedingsruimte ook zichtbaar in de agenda zodat het voor de behandelaar of de planner direct zichtbaar is of er nog ruimte is voor het plannen van een vervolgafspraak.

Online aanmelden en online formulieren

Steeds meer zorgorganisaties bieden hun patiënten of cliënten de mogelijkheid zich via hun website aan te melden voor een behandeling of bieden de mogelijk tot het online invullen van een vragenlijst. Medicore heeft de bestaande functionaliteit voor het online aanmelden voorzien van een nieuwe look en feel die passend gemaakt kan worden bij de huisstijl van de zorgaanbieder en geïntegreerd kan worden in de website van de zorgaanbieder. De door de patiënt of cliënt ingevulde gegevens komen automatisch in MC EPD. De zorgaanbieder hoeft de door de patiënt of cliënt ingevoerde gegevens alleen nog maar te controleren. Dit scheelt de zorgverlener of het ondersteunend personeel veel invoerwerk.

Registratie en facturatie van jeugdhulp in MC EPD

Voor de registratie en facturatie van jeugdhulp zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd.

iJW 2.2

groene-vink-2018Vanaf 1 april 2018 werken gemeenten en zorgaanbieders met de nieuwe informatiemodellen iStandaarden iJw 2.2. Medicore ondersteunt iJw 2.2 in MC EPD en heeft hiervoor de Groene Vink ontvangen van Zorginstituut Nederland. Het behalen van de Groene Vink betekent dat het berichtenverkeer vanuit MC EPD voor alle drie de uitvoeringsvarianten ‘Outputgericht’, ‘Inspanningsgericht’ en ‘Taakgericht’, voldoet aan de eisen van iStandaarden.

Uitval facturatie

Op het gebied van declaratie en facturatie heeft Medicore de jeugdhulpmodule verder ontwikkeld. In de facturatiemodule hebben zorgorganisaties nu ook een handig uitval overzicht van welke producten nog niet gefactureerd kunnen worden. Daarbij wordt aangeven waarom de het product nog niet gefactureerd kan worden. Zodra de problemen met het product zijn opgelost, wordt het product automatisch uit de uitval lijst verwijderd en in de te factureren lijst geplaatst.

Registratie en facturatie van Wmo in MC EPD

Voor zorgorganisaties was het al mogelijk om hun Wmo-activiteiten in MC EPD registreren. Naast het registreren van activiteiten is het nu ook mogelijk om communicatieberichten uit te wisselen met de gemeente. Ook het factureren van Wmo-activiteiten is mogelijk. MC EPD ondersteunt op dit moment 4-wekelijkse inspanningsgerichte facturatie. In overleg met diverse opdrachtgevers worden op dit moment de outputgerichte uitvoeringsvarianten ontwikkeld. Deze worden in een volgende release van MC EPD beschikbaar gemaakt voor onze opdrachtgevers.

what's-new
Medicore is onderdeel van Tenzinger