Topmenu

Mutsaersstichting kiest voor Medicore, wat voorafging…

Deel:

Op 4 december tekenden Matthieu Goedhart van de Mutsaersstichting en Boris Hololtcheff van Medicore de licentieovereenkomst van MC EPD van Medicore. Een uitgebreid selectieproces vormde de basis voor deze ondertekening. Het startte met een Request for Information (RFI), wat leidde tot een Request for Proposal met uitgebreide demosessies en een ‘Proof of Concept’ (POC). Op basis daarvan is een afgewogen keuze gemaakt. Maar wat was nu eigenlijk doorslaggevend bij de keuze voor Medicore? Hennie van Staden en Charles Thomas van de Mutsaersstichting lichten de top 3 toe.

Een gefundeerde keuze: de top 3

1. Intuïtief in gebruik

"Een belangrijk punt bij keuze is dat het ECD eenvoudig is voor onze gebruikers. We hebben daarom reële casussen opgesteld van onze dagelijkse praktijk. Daarbij stelden we de leveranciers de vraag: geef een demo waarin aangetoond wordt dat de casussen in het ECD goed verwerkt kunnen worden. Ook werd er een ‘proof of concept’ opgeleverd, waarbij ná de demo, gebruikers (zowel behandelaren als ondersteunend personeel zoals de zorgadministratie) nog eens rustig konden kijken. En wat bleek: ook gebruikers die de demo hadden gemist vonden zonder uitleg intuïtief hun weg in het ECD en konden de casussen goed doorlopen. Wat ons betreft het bewijs van een gebruiksvriendelijk ECD."

2. Compleet bij complexe financieringsvormen

"Een tweede hele belangrijke reden was de compleetheid van het ECD bij de afwikkeling van diverse financieringsvormen. De Mutsaersstichting kent een veelheid aan financieringsstromen die allemaal in het ECD worden afgedekt. Alleen al voor jeugdzorg wordt er met veel gemeenten samengewerkt. Als je dat allemaal handmatig moet verwerken, is dat heel veel werk.  Uit de demo bleek dat in MC EPD voor de jeugdwet, maar ook de overige ggz een uitgebreid geautomatiseerd berichtenverkeer beschikbaar is. Dat is voor onze administratieve afwikkeling een belangrijke pré."

3. Verminderen registratiedruk & borging in de werkprocessen

"Eén van de focuspunten is dat de administratieve lasten voor de behandelaren worden verminderd. Waar we mee bezig zijn, is het aan de voorkant goed inrichten van de administratieve en financiële processen. Zodat de behandelaren zich daarna kunnen focussen op de behandeling. MC EPD en het wellbee zorgverlenersportaal gaan helpen bij deze verandering, omdat er veel validaties in het werkproces geborgd zijn. Hierdoor loopt het ondersteunende proces goed, zonder daar de behandelaren onnodig mee te hoeven belasten."

Medicore kennispartner voor jeugd

Het zetten van de handtekening is de start van een langdurige samenwerking.  Medicore is een toekomstgerichte ECD-leverancier die vooroploopt in de ontwikkeling van cloudbased en gebruikersvriendelijke registratie en facturatie van jeugdhulp. Medicore neemt deel aan diverse overlegstructuren met betrekking tot het sociale domein, zoals overleggen met OIZ, ZIN en VNG en de regionale overleggen. Medicore gebruikt de informatie uit deze overleggen om de opdrachtgevers te informeren en het ECD te verbeteren. In deze overlegstructuren doet Medicore ook voorstellen voor vermindering van de administratieve lasten en een betere automatisering van de processen.

  • Meer weten over Medicore en Jeugdhulp? Zie ook onze whitepaper jeugd 2019/2020
  • Meer weten over de implementatie van MC EPD? Bekijk dan onze video “Ontwikkelen en samenwerken, implementeren bij de Rading” of download onze whitepaper ‘implementeren volgens het boekje’

Meer weten over registreren en factureren van jeugdhulp? Lees onze whitepaper.

Email mij de whitepaper Jeugdhulp 2019/2020


Meer weten over de implementaties van Medicore? Download dan onze whitepaper 'implementeren volgens het boekje' of kijk dan de film over de implementatie bij de Rading Jeugd & Opvoedhulp

Email mij de whitepaper 'implementeren volgens het boekje'

Medicore is onderdeel van Tenzinger