Topmenu

Medicore ondersteuning GGZ Zelfonderzoek goedgekeurd

Deel:

De consultants van Medicore ondersteunen GGZ-instellingen in het uitvoeren van het GGZ Zelfonderzoek door middel van 51 gerichte rapportages. Hiermee kunnen alle controlepunten snel en eenvoudig beantwoord worden. De rapportages en deze aanpak zijn begin juli gecontroleerd en akkoord bevonden. Aangezien de deadline voor het Zelfonderzoek op 31 oktober 2017 ligt, is dit zeer snel.

In vervolg op het Zelfonderzoek van 2014 hebben zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders gezamenlijk afspraken gemaakt over de controlepunten voor 2015. Op 1 mei jongstleden werden de specificaties van het Zelfonderzoek 2015 gepubliceerd. Dit jaar zijn de onderliggende controlepunten van de rechtmatigheidscontrole (Zelfonderzoek) minder omvangrijk dan vorig jaar. Echter, zijn de meest complexe controlepunten gehandhaafd, of zelfs uitgebreid, waardoor de uiteindelijke inspanning voor de zorginstelling naar verwachting niet zal afnemen.

Deelname aan het Zelfonderzoek is voor GGZ-aanbieders vrijwillig. GGZ-instellingen konden zich tot 2 juni 2017 aanmelden voor deelname aan het Zelfonderzoek 2015. Instellingen die zich niet hebben aangemeld voor het Zelfonderzoek 2015 kunnen toch (intern) meedoen. De uitkomsten van de analyses op rechtmatigheid kunnen gebruikt worden om de bedrijfsvoering en processen te optimaliseren.

Medicore heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het samen met haar opdrachtgevers inrichten van een goed controlesysteem. De ondersteuning voor het Zelfonderzoek van 2015 ziet er als volgt uit:

  • Allereerst door instellingen te voorzien van gerichte rapportagesets. Per controlepunt uit het Zelfonderzoek wordt een rapportage met de benodigde gegevens opgeleverd. De rapportagesets zijn modulair opgebouwd, dus alleen toegespitst op de controlepunten die voor een instelling van belang zijn. Vervolgens kunnen instellingen zelf aan de slag met het overnemen van deze gegevens uit de rapportages in het onderzoek.
  • Medicore heeft de database op de daarvoor afgesproken datum (2 juni 2017) bevroren en een controle-omgeving gemaakt.
  • Medicore levert een beschrijving van de gebruikte controlepunten en datasets.
  • Medicore biedt begeleiding bij een eventuele EDP-audit van uw accountant.
  • Eén van de Medicore consultants kan ondersteuning bieden bij het invullen van het onderzoek. Door hun ervaring én ondersteuning bij meerdere GGZ-instellingen nemen zij veel werk uit handen en profiteren instellingen van hun kennis.
  • De door Medicore gehanteerde rapportages zijn de afgelopen twee jaar goedgekeurd door diverse accountantskantoren.
  • Dit jaar biedt Medicore extra ondersteuning door een intensieve samenwerking met het accountantskantoor Q-Concepts uit Den Bosch. Doordat we de controlewerkzaamheden voor een aantal opdrachtgevers gezamenlijk automatiseren kunt u profiteren van betere afstemming en minder controletijd.

Over het Zelfonderzoek

Zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders hebben afspraken gemaakt over het Zelfonderzoek 2015. Het doel van het onderzoek is om controles voor de GGZ op een meer effectieve en efficiënte wijze uit te kunnen voeren. Het Zelfonderzoek houdt in dat de deelnemende GGZ-aanbieder de eigen declaraties toetst op een aantal specifieke controlepunten. Dit gebeurt aan de hand van een vooraf gezamenlijk gedefinieerd toetsings- en normenkader. De zorgverzekeraar beoordeelt de uitgevoerde werkzaamheden door de GGZ-aanbieder en trekt een eindconclusie aangaande het uitgevoerde Zelfonderzoek. Betrokken partijen hebben uitgesproken ook voor 2016 en latere jaren gezamenlijk verder te willen werken aan het efficiënt en effectief toetsen van declaraties, zodat alle partijen snel inzicht krijgen in de daadwerkelijke omzet, dan wel de daadwerkelijke schade.

Meer weten?

Weten wat Medicore voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Gillian Reins (consultant GGZ) op 06-44894694.

Samenwerking Medicore met Q-Concepts

Om u nog beter te kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van het Zelfonderzoek werken Medicore en accountantskantoor Q-Concepts voortaan intensief samen. Q-Concepts is als auditor uitgebreid op de hoogte van de werkwijze van Medicore, wat zorgt voor een snellere afwikkeling van de controlewerkzaamheden.

Is Q-Concept uw accountant of zou u dit wensen? Geef dit aan en wij brengen u in contact.

Gillian-Reins

Gillian Reins, Consultant

Minder administratie
Medicore is onderdeel van Tenzinger