Topmenu

Medicore maakt het aanleveren van onderhanden werk voor Zorgclustermodel Pilot 2 gemakkelijk

Deel:

De huidige bekostigingsstructuur van de GGZ en de forensische zorg, bestaande uit DB(B)C’s en basis-GGZ producten, wordt naar verwachting in 2020 vervangen door een nieuwe bekostigingsstructuur, het Zorgclustermodel. In voorbereiding op de invoering van de nieuwe bekostigingsstructuur worden, onder regie van de NZa, meerdere grootschalige pilots uitgevoerd. De productmanagers en consultants van Medicore zijn intensief betrokken bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk dat toekomstige ontwikkelingen ook goed uitpakken voor onze opdrachtgevers.

Pilot 2 - Proefdraaien

Op dit moment loopt Pilot 2 ‘Proefdraaien’ genoemd. Deze pilot moet inzicht geven in welke bekostigingssystematiek het beste aansluit op het Zorgclustermodel. Medicore ondersteunt haar opdrachtgevers bij het proefdraaien met deze zorgclusterafleiding. Het proefdraaien is in het voorjaar van 2017 gestart en zal gedurende 2018 en 2019 doorlopen. Deelname aan pilot 2 is voor sommige instellingen en praktijken zelfs verplicht, omdat deelname aan de pilot achter liep op de verwachtingen.

Onderhanden werk gemakkelijk aanleveren

Naast de huidige registratie dienen de deelnemers aan Pilot 2 een extra registratie bij te houden in de zorgclustertool, een webapplicatie van de NZa. Daarnaast dient u uw onderhanden werk (ohw) volgens een aangepaste gegevensaanleverstandaard maandelijks aan te leveren. Medicore heeft dit proces voor haar opdrachtgevers geautomatiseerd. Hierdoor kan de zorginstelling de gevraagde bestanden gemakkelijk zelf aanleveren via het NZA portaal.

zorgclusters-beeld-uit-video-nza
Medicore is onderdeel van Tenzinger