Topmenu

Medicore behaalt NEN 7510 certificaat

Deel:

Medicore heeft in aanvulling op haar ISO 27001:2013 certificering ook het NEN 7510:2011 certificaat behaald. Waar ISO 27001 de internationale norm voor informatiebeveiliging in ICT organisaties is, heeft men NEN 7510 speciaal ontwikkeld voor de zorgsector. Het uitgangspunt is het borgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie.

De NEN 7510 certificering toont aan dat Medicore een adequaat managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft ingericht.

Het NEN 7510 normenkader kent veel overeenkomsten met ISO 27001. Echter voegt NEN 7510 een aantal beheersmaatregelen toe die specifiek gericht zijn op de verwerking van medische gegevens en privacy. Dit maakt NEN 7510 tot een uiterst relevant en herkenbaar normenkader voor de opdrachtgevers van Medicore.

De NEN 7510 certificering toont aan dat Medicore een adequaat managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft ingericht. Dit bestaat uit de implementatie van uitgebreide organisatorische en technische maatregelen in alle lagen van de organisatie. Daarnaast worden de getroffen maatregelen continu geëvalueerd, en wordt waar nodig bijgestuurd. In een snel ontwikkelende ICT-organisatie is informatiebeveiliging een continu proces.

Voordat een organisatie in aanmerking komt voor certificering, worden de getroffen maatregelen door een onafhankelijke derde partij beoordeeld middels een audit. De door Medicore getroffen maatregelen zijn beoordeeld en met een certificering beloond door ‘Noordbeek IT audit, Compliance & Advisory’.

Er is binnen de zorgsector een duidelijke ontwikkeling zichtbaar ten aanzien van digitalisering, aanscherpende wet- en regelgeving en de toenemende focus op privacy. Hierdoor zijn de eisen die aan zorgorganisaties gesteld worden niet gering. Door aansluiting te zoeken bij relevante normenkaders wil Medicore haar opdrachtgevers ondersteunen in het voldoen aan alle gestelde eisen en streven we naar een duurzame, betrouwbare en veilige dienstverlening.

logo-nen-7510

Meer weten over de maatregelen die Medicore heeft getroffen om het veilig werken met MC EPD te borgen?

Download de Factsheet Informatiebeveiliging Medicore.Medicore is onderdeel van Tenzinger