Topmenu

Is de kwaliteit die u levert nog belangrijk bij zorginkoop?

Deel:

Tijdens de goed bezochte Medicore kennisbijeenkomst over Zorginkoop vertelden Marco van der Spek-Stikkelorum, zorginkoper van de Regio Gooi en Vecht en Peter van Zuidam, zorginhoudelijk adviseur GGZ bij Zilveren Kruis meer over het inkoopbeleid van de gemeente en de zorgverzekeraar.

Marco van der Spek-Stikkelorum gaf de aanwezigen inzicht in het inkoopbeleid van de regio Gooi en Vecht. Regio Gooi en Vecht maakt gebruik van de methodiek van Dynamisch Contracteren en Beheren. Dit betekent onder andere dat Regio Gooi en Vecht geen volume afspraken maakt met zorgaanbieders. Iedere zorgaanbieder komt in aanmerking voor toelating als gecontracteerde partij, mits ze aan de minimale eisen van organisatie en dienstverlening voldoen, en akkoord gaan met de overige voorwaarden zoals de prijs, de inkoopvoorwaarden en de concept overeenkomst. De keuzevrijheid van de cliënt staat hierdoor centraal. De regio gaat uit van de eigen kracht en regie van de cliënt. De cliënt kiest zelf één van de gecontracteerde aanbieders op basis van zijn/haar subjectieve beleving over de kwaliteit van de aanbieder en beoordeelt deze kwaliteit naar eigen inzicht.

Peter van Zuidam vertelde de aanwezigen dat de kwaliteit van zorg onvoldoende inzichtelijk is voor Zilveren Kruis. Dit komt deels doordat de contractering met Zilveren Kruis digitaal verloopt voor GGZ aanbieders met een omzet onder de vier miljoen euro. Zilveren Kruis zit niet meer met hen aan tafel en heeft daarom geen inzicht meer in de kwaliteit die deze zorgaanbieders leveren. Ook al zouden ze het wel willen, kleine en middelgrote GGZ-aanbieders kunnen kun kwaliteit niet meer zichtbaar maken aan de zorgverzekeraar. Toch ziet Peter van Zuidam ook voor kleinere instellingen en vrijgevestigde praktijken mogelijkheden. De zorgaanbieders kunnen hun kwaliteit zichtbaar te maken aan de cliënt, door het behandelresultaat transparant op de website te vermelden.

Zowel de gemeente als de zorgverzekeraar staan voor grote uitdagingen op het gebied van het bepalen van kwaliteit van de geleverde zorg en hierop inkopen. Regio Gooi en Vecht maakt geen volume afspraken en laat de keuze voor de zorgaanbieder aan de cliënt over. Op een speciale website kunnen cliënten zien welke aanbieders in de regio Gooi en Vechtstreek zorg en ondersteuning via de gemeenten leveren en wat hun waardering is. Zilveren Kruis probeert voor bepaalde zorg toch in te kopen op kwaliteit. Voor onder andere depressiezorg heeft Zilveren Kruis prestatie inkoop doorgevoerd. De Depressie Vereniging en Zilveren Kruis hebben ruim 30 zorgaanbieders gevraagd hoe zij de beste depressiezorg kunnen bieden, waarbij de kans op een nieuwe depressie zo klein mogelijk is. Hieruit zijn vijf instellingen gekomen die Zilveren Kruis adviseert bij haar verzekerden.

Ondernemen-in-de-ggz-zorginkoop
Medicore is onderdeel van Tenzinger