Topmenu

Inschrijven VIPP 5 startmonitor voor 1 mei 2020

Deel:

VIPP 5 van start

VIPP 5 is de nieuwe VIPP-subsidieregeling voor medisch specialistische zorg. Het is de opvolger van VIPP 1 en 2 voor ziekenhuizen en specialistische zorgaanbieders. De subsidieregeling VIPP 5 is op 11 februari 2020 gepubliceerd in de Staatscourant.

VIPP 5 gaat een stapje verder dan VIPP 1 en 2. Die regelingen waren vooral gericht op de uitwisseling van gegevens tussen patiënt en professional. VIPP 5 richt zich op het uitwisselen van medische gegevens met PGO's en tussen instellingen onderling. En op het daadwerkelijk hergebruik van informatie, waarbij eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik het uitgangspunt is. Dit betekent dat de behandelaar de informatie niet over hoeft te typen, en dat de patiënt niet bij elke zorgverlener hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.

Voorwaarden VIPP 5

Om in aanmerking te komen voor deze nieuwe regeling geldt er voor instellingen voor Medisch Specialistische Zorg een minimale omzet verzekerde zorg van € 500.000 in 2018. Instellingen die een groeicurve doormaken mogen in aanvulling op de omzet van 2018 ook de omzet van 2019 meenemen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan zoals gepubliceerd in de Staatscourant. U hoeft geen lid te zijn van NFU, NVZ of ZKN om deel te nemen aan de VIPP 5 regeling.

Vul de VIPP 5 startmonitor voor 1 mei in

Het ministerie van VWS stelt deelname aan de startmonitor verplicht voor deelname aan de VIPP subsidie. Dat betekent dat u de startmonitor moet hebben afgerond vóórdat u zich via het ministerie van VWS inschrijft voor VIPP 5.

De vragenlijst van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional 5 (VIPP 5) inventariseert de stand van zaken van de gestelde programmadoelstellingen. De vragen van deze monitor gaan over de huidige status binnen uw zorginstelling. Er zijn geen foute antwoorden, de resultaten geven een indicatie van de huidige situatie.

Hou rekening met de volgende procedure voor de echte aanmelding voor VIPP 5:

 1. Stuur een mail naar VIPP@ZKN.nl onder vermelding van de volgende gegevens:
  1. Naam van instelling volgens KvK:
  2. Naam contactpersoon:
  3. Geslacht contactpersoon:
  4. E-mailadres contactpersoon:
  5. Telefoonnummer contactpersoon:
 2. Hierna ontvangt u van ZKN een unieke link om de startmonitor in te vullen en in te dienen.

Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u meer informatie? Dan verwijzen wij u graag naar ZKN: vipp@zkn.nl of 070-31 77 980.

Medicore is onderdeel van Tenzinger