Topmenu

Eerste jeugdhulpfacturen 2018 succesvol verstuurd en goedgekeurd

Deel:

Instellingen en praktijken die jeugdhulp registreren en factureren in MC EPD zijn 2018 goed van start gegaan. Door het hele land zien wij de eerste geslaagde facturen over de maand januari. Voor de instellingen die per 1 januari afscheid genomen hebben van de jeugd-DBC een spannend moment!

Samen met onze opdrachtgevers

Wij hebben ons goed voorbereid op dit moment. In diverse klantfocussessies hebben wij samen met onze opdrachtgevers de jeugdhulpmodule geschikt gemaakt en zo goed mogelijk laten aansluiten op de werkprocessen. Er is veel contact geweest tussen productmanagers en consultants van Medicore met opdrachtgevers en andere partijen, zoals VNG of softwareleveranciers van gemeentes, om zo alle regio- of gemeentespecifieke declaratieregels te begrijpen en te ondersteunen in onze software.

De uitdaging voor zorginstellingen is dat behandelaren op de voor hen bekende manier kunnen blijven registreren, maar dat toch alle mogelijke registratievarianten worden ondersteund.

Grote variatie

Zorginstellingen hebben te maken met veel variaties in registratie en facturatie van jeugdhulp, inspanningsgericht, outputgericht, taakgericht en ook landelijke afspraken. De uitdaging voor zorginstellingen is dat behandelaren op de voor hen bekende manier kunnen blijven registreren, maar dat toch alle mogelijke registratievarianten worden ondersteund. We hebben dit slim opgelost in MC EPD. Behandelaren zien alleen de herkenbare activiteitcodes, dus blijven op de voor hen bekende manier registreren. MC EPD koppelt deze activiteitcodes aan de beschikte gemeenteproducten en facturatievarianten, zodat automatisch de juiste factuur wordt aangemaakt, die door de instelling verstuurd kan worden.

Roep om eenheid

Het zou voor zorginstellingen een grote vooruitgang zijn als de verschillen in facturatievarianten teruggedrongen kan worden. Zeker voor die instellingen die bovenregionaal gevestigd zijn. Er zijn nu regio’s die vierwekelijks facturen willen ontvangen, maar de meeste gemeentes willen dit op maandbasis. Daarnaast zijn er gemeentes met voorschotfacturen, bijvoorbeeld 70% bij start en 30% bij einde zorg. Andere gemeentes vergoeden een vast bedrag per week, maand of traject. De Medicore consultants hebben de afgelopen maanden samen met veel zorginstellingen nagedacht wat dit betekent voor het bepalen van onderhandenwerk, maandafsluiting etc.

Registratie van kinderen, jongvolwassenen en volwassenen

Een andere complexiteit in jeugdhulpregistratie is dat sommige zorginstellingen groepsbehandelingen verzorgen met jeugd en volwassen door elkaar. Ook dit hebben we handig opgelost in MC EPD. Behandelaren registreren de behandeling zoals ze gewend zijn, toen er nog met de DBC-systematiek gewerkt werd en alle spelregels gelijk waren. MC EPD zorgt ervoor dat de behandeling correct wordt geadministreerd.

1 april 2018

Als de zorginstellingen komende maanden net een beetje gewend raken aan jeugdhulp, staat hen op 1 april 2018 weer een wijziging te wachten. Dan wordt de nieuwe versie van het informatiemodel voor jeugdhulp in gebruik genomen, de iJw 2.2. Medicore levert de nieuwe standaard tijdig uit, zodat opdrachtgevers van Medicore zich hierop voor kunnen bereiden.

Wilt u meer weten over jeugdhulpregistratie en -facturatie in MC EPD? Neem contact met ons op voor meer informatie.

David-Tom

Auteur
David Tom, Strategisch Consultant

Afgekeurde declaraties? Niet met Medicore.
Medicore is onderdeel van Tenzinger