Topmenu

De Vaart kiest voor Medicore en wellbee

Deel:

De Vaart kiest voor Medicore en wellbee

Psychologenpraktijk De Vaart zet in op het verlagen van de registratiedruk bij zorgverleners en het intensiever betrekken van verwanten met het Medicore ECD en het wellbee zorgverlenersportaal, cliëntportaal en eHealth.

De handtekening is nog vers, waarmee De Vaart – psychologenpraktijk voor volwassenen, jongeren en kinderen – heeft gekozen voor het Medicore ECD en het wellbee zorgverleners- en cliëntportaal van Tenzinger. Praktijkondersteuner Tom Suk vertelt: “We werken al jaren met het systeem van Intramed, wat oorspronkelijk ontwikkeld is voor de fysiotherapie en later is uitgebreid naar de ggz. Zo zijn we er als toen nog kleine praktijk mee in contact gekomen. Het feit dat vanaf volgend jaar een ander financieringsmodel gaat gelden voor onze sector, het zorgprestatiemodel, gaf voor ons de doorslag om over te gaan naar een andere leverancier.”

Aansluitend bij de hedendaagse eisen

Na een marktverkenning kwam psychologenpraktijk De Vaart uit bij Tenzinger voor het Medicore ECD en het wellbee zorgverleners- en cliëntportaal. “De functionaliteiten en specificaties sluiten aan bij de eisen die we nu aan digitale ondersteuning van onze processen stellen, en bij de eisen die het zorgprestatiemodel vanaf 2022 aan ons stelt”, zegt hij. “De hele manier van financiering en declaratie verandert met de komst van het zorgprestatiemodel. We kennen nu het DBC-systeem en gaan weer terug naar een consultsysteem. Dat betekent nogal wat voor onze administratieve processen en daar moeten we op 1 januari 2022 wel klaar voor zijn om onze administratie correct te kunnen doen en onze facturen betaald te krijgen.”

Wat De Vaart hierbij bijzonder aansprak in Tenzinger is dat dit een simulatiemodel biedt om al voor 2022 achter de schermen met het zorgprestatiemodel te kunnen proefdraaien. “Dat is vrij uniek”, zegt Suk. "Het is bedoeld om ons tijdig inzicht te geven in de impact van het nieuwe model. Die zal naar verwachting behoorlijk groot zijn, omdat daarmee niet meer wordt gerekend met directe en indirecte tijd, maar wordt uitgegaan van een vast bedrag. Het systeem moet klaar zijn om die verandering te implementeren en met ons bestaande systeem hebben we daarin onvoldoende vertrouwen.”

Gebruiksgemak

Suk verwacht dat het Medicore systeem de behandelaars gebruiksgemak zal bieden. “Ze hebben straks maar één systeem nodig en de hoop is dat hen dit veel tijd zal gaan schelen”, zegt hij. “We wilden een systeem dat makkelijk en overzichtelijk is en de behandelaars dus zo weinig mogelijk tijd voor de administratie kost, en dat is een vraag waarop Tenzinger goed inspeelt.”

De afronding van de implementatie staat gepland voor het derde kwartaal van dit jaar. “Dan moet de impact van het zorgprestatiemodel duidelijk zijn voor ons”, zegt Suk. “De eerste stap nu is het schrijven van een projectplan. De projectmanagers en implementatieconsultants van Tenzinger begeleiden ons hier goed in, om tot een effectieve inrichting van het systeem te komen.”

Communicatie met de cliënt

In het kader van de VIPP-regeling (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional in de ggz) heeft de cliënt recht op inzage in zijn dossier. “Dat is nu arbeidsintensief”, vertelt Suk, “omdat het moet worden uitgeprint en geschoond. Daarom is het wellbee zorgverleners- en cliëntportaal zo interessant, want dit maakt het proces een stuk eenvoudiger. De communicatie tussen behandelaar en cliënt wordt er veel makkelijker mee. Behandelaars hebben slechts één applicatie waarmee ze ook vragen en huiswerkopdrachten kunnen verstrekken, die dan ook meteen in het dossier worden opgenomen. En de cliënt weet precies wat over hem wordt besproken.”

Suk beseft dat de overstap naar het nieuwe systeem een andere manier van werken betekent, meer vanuit het systeem dan voorheen. “Samen beslissen wordt belangrijker, maar de wens hiertoe hadden we ook al langer. Nu krijgen we een systeem dat dit ondersteunt. En de aandacht voor automatisering van processen en eHealth is met de coronacrisis alleen maar groter geworden. We waren al tot de conclusie gekomen dat dit ons goed bevalt.”

Medicore is een oplossing van Tenzinger