Topmenu

De laatste ontwikkelingen in de curatieve GGZ

Deel:

De laatste ontwikkelingen in de curatieve GGZ

RG19a zou de laatste release worden met wijzigingen aan de DBC-systematiek voor de gespecialiseerde GGZ, want vanaf 2020 gaat de financieringssystematiek in werking voor het Zorgclustermodel. Helaas werd er in december nog een update, de RG19b doorgevoerd. RG19b bevatte naast wat laatste correcties en de tarieven, ook nog een last minute grote terugdraai actie rondom de Acute GGZ. Acute GGZ betreft niet alle zorgaanbieders, maar de terugdraai actie heeft wel effect op alle zorgaanbieders die per 1-1-2019 correct willen registeren, valideren, afleiden en factureren. Het is ons wederom gelukt om ook deze wijzigingen vóór 1 januari beschikbaar te stellen aan onze klanten. Hierdoor wordt voorkomen dat er ná 1 januari met terugwerkende kracht registraties gecorrigeerd moeten worden.

Nog één update te gaan…

20 december heeft de NZa echter aangekondigd dat er in een januari 2019 nog een update release zal worden gepubliceerd met correcties op RG19a & RG19b. Wat het precies inhoud weten we pas wanneer de definitieve update release gepubliceerd wordt, maar het betreffen sowieso wijzigingen aan validaties en de afleiding van het diagnosedeel van de prestatie die nog met terugwerkende kracht per 1 jan 2019 ingaan. Medicore spant zich zoals altijd weer in om de update zodra het mogelijk is direct door te voeren, zodat onze opdrachtgevers zo weinig mogelijk te kampen hebben met correcties met terugwerkende kracht. Het experiment niet-big beroepen, wat initieel ook onderdeel zou zijn van RG19b is vooralsnog niet doorgevoerd. De minister beraadt zich nu over de vervolgstappen.

Zorgwetgevingsradar

Om tijdig op de hoogte te zijn van de veranderende wetgeving in de zorg, neemt Medicore deel aan diverse overlegstructuren, referentiegroepen en technische werkgroepen. Hierdoor zijn we niet alleen tijdig op de hoogte, maar hebben we ook een stem in de uitwerking van deze wijzigingen in het EPD/ECD. Wij delen onze kennis graag met u. In de whitepaper Zorgwetgevingsradar 2019-2020 komen de wijzigingen met de grootste impact aan bod en wordt uitgelegd wat de veranderingen betekenen voor de zorginstelling en voor het EPD/ECD.

whitepaper-wetgevingsradar-2019-2020-vierkant

Alles over de wijzigingen in 2019/2020. Download onze whitepaper.