Topmenu

De kansen van Data Science voor de gezondheidszorg

Deel:

Innovatie, Data Science en intensieve samenwerking zijn essentieel om de uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken, bleek bij de Data Science kennissessie. Medicore organiseerde deze unieke kennissessie voor bestuurders, directeuren en financials in de zorg in samenwerking met Rabobank, Q-Concepts en Jheronimus Academy of Data Science (Jads). Specialisten Egge van der Poel, Data Scientist en als Academic Director verbonden aan Jads, en Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg Rabobank, deelden tijdens de inspirerende sessie hun visie op het belang van Data Science binnen de gezondheidszorg.

Innovatie is noodzakelijk

Beide sprekers zijn het erover eens dat innovatie in de gezondheidszorg noodzakelijker is dan ooit. Vorige week maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat Nederland in 2018 voor het eerst 100 miljard euro heeft uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is een stijging van 3 miljard euro ten opzichte van 2017. De zorgvraag blijft de komende jaren toenemen en met de huidige personeelstekorten rijst de vraag wie die zorg dan moet gaan leveren.

Transitie naar waardegedreven zorg

Volgens Van Schaik heeft de zorgsector een transitie naar waardecreatie nodig. Banken zijn daar volgens hem veel verder in dan zorginstellingen. Snelle technologische ontwikkelingen en Data Science dragen hier aan bij. Er is behoefte aan innovatie en samenwerking binnen de gezondheidszorg, maar de vraag naar personalized healthcare neemt ook toe. Al jarenlang leggen zorgorganisaties een schat aan data vast over de zorg die zij bieden. De inzichten uit data versterken de klinische expertise en bieden oplossingen die meerwaarde opleveren voor de cliënt, de efficiëntie verhogen en de werkdruk verlagen.

Intensievere samenwerking tussen zorginstellingen

Om te kunnen innoveren moeten zorginstellingen meer en intensiever samenwerken. Met andere zorginstellingen en met het bedrijfsleven. “Je kunt samenwerken en concurreren tegelijk”, stelt Van Schaik. Als voorbeeld geeft hij aan dat banken concurreren met elkaar, maar ook samenwerken aan generieke oplossingen zoals een pinautomaat om de kosten binnen de perken te houden.

Samen de mogelijkheden verkennen

Medicore heeft Data Science benoemd tot een van zijn strategische pijlers. Samen met onze opdrachtgevers gaan we aan de slag met concrete Data Science projecten. In september organiseert Medicore een Masterclass Data Science in samenwerking met Joran Lokkerbol van het Trimbos Instituut.

Benieuwd hoe Medicore Data Science introduceert? Download dan hier het artikel uit het EPD-magazine.

 Medicore is onderdeel van Tenzinger