Topmenu

De AVG leeft

Deel:

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG staat ook wel bekend onder zijn Engelse naam, de GDPR. Veel zorgorganisaties hebben de nodige maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG uit te voeren en zijn nu bezig privacy en informatiebeveiliging verder te professionaliseren. Maar ook EPD-leveranciers en andere softwareleveranciers moeten werken volgens de AVG.

Privacy by design en Privacy by default

EPD-leveranciers moeten AVG-proof software bieden. ‘Privacy by default’ en ‘privacy by design’ zijn hierin belangrijke begrippen. Privacy by default houdt in dat de software goed geconfigureerd kan worden. Bijvoorbeeld dat medewerkers niet bij delen van het systeem kunnen komen waar ze niet bij hoeven voor hun werk. Privacy by design houdt in dat in een vroeg stadium wordt nagedacht over privacy. Dit heeft voor EPD-leveranciers betrekking op de ontwerpfase, of de ontwikkeling van nieuwe software.

Medicore klaar voor de AVG

Medicore heeft privacy by design uitvoerig toegepast bij de ontwikkeling van wellbee. Wellbee is nieuwe software van Medicore waarin de zorgverlener en de cliënt samen werken aan goede zorg. Om te borgen dat de gebruikers van wellbee aan de AVG kunnen voldoen, is wellbee vanaf de grond AVG-proof opgebouwd. In het ontwikkelproces is de nieuwe software gedurende iedere stap kritisch beoordeeld met een Privacy Impact Assessment (PIA). Waar nodig zijn meteen aanpassingen gedaan. Marieke van Dijk, Legal Counsel en Privacy Officer bij Cure4, deelde op de Medicore Klantendag (oktober 2017) een AVG-keurmerk uit voor wellbee. De privacy by design ervaring die wij hebben opgedaan met de ontwikkeling van wellbee, wordt ook meegenomen in de verdere ontwikkeling van MC EPD.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met veiligheid en privacy? Download de Factsheet Informatiebeveiliging Medicore.

Uitreiking AVG-keurmerk

AVG kennisbijeenkomst

Dat de AVG ook bij zorgorganisaties op dit moment een heel hot thema is, blijkt wel uit het feit dat onze kennisbijeenkomst over de AVG binnen een paar dagen vol zat. Ook de extra AVG bijeenkomst was binnen enkele dagen vol. Marieke van Dijk gaat tijdens de AVG kennisbijeenkomst samen met de deelnemers aan de slag om de wet- en regelgeving handen en voeten te geven. Tevens is er tijdens de bijeenkomst veel tijd voor het beantwoorden van vragen over het toepassen van de AVG binnen de zorgorganisatie.

AVG whitepaper

In aanvulling op de kennisbijeenkomst hebben wij de whitepaper Word AVG-proof – Klaar voor de AVG in 7 stappen gepubliceerd. De whitepaper is geschreven door Marieke van Dijk, in samenwerking met Sander de Groot, Security Officer bij Medicore. In deze whitepaper staat een plan van zeven stappen waarmee zorgorganisaties direct aan de slag kunnen gaan. Dat de AVG een hot thema is blijkt ook weer uit het aantal downloads van de whitepaper. Op dit moment al meer dan 600 keer.

AVG Statement Medicore

Opdrachtgevers van Medicore zijn vanzelfsprekend druk bezig met de AVG. Zij stellen ons verschillende vragen over hoe wij omgaan met de vereisten uit de AVG. Daarom hebben we onze AVG statement gepubliceerd. Hierin is te lezen hoe Medicore met MC EPD en wellbee voldoet aan de AVG.

whitepaper-AVG

Wilt u een hands-on plan van 7 stappen waarmee u privacy en informatiebeveiliging continu kunt verbeteren? Download de whitepaper.


Medicore is onderdeel van Tenzinger