Topmenu

Kennisbijeenkomst De laatste kans voor de AVG – extra datum

Deel:
Villa Jongerius, Kanaalweg 64, Utrecht, Netherlands3 april 201813:30 uur

Een fantastisch resultaat. Ook voor deze tweede AVG kennisbijeenkomst is het maximaal aantal deelnemers bereikt. U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.

Op 25 mei 2018 treedt de ingrijpende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking, ook wel bekend als de GDPR oftewel de General Data Protection Regulation. U heeft dus nog slechts enkele maanden om voorbereidingen te treffen.

In de afgelopen anderhalf jaar heeft de komst van de AVG veel aandacht gekregen. Ook komt er steeds meer duidelijkheid over hoe de AVG moet worden uitgelegd en wat u moet regelen om te voldoen aan de concrete verplichtingen die uit de AVG voortkomen.

Een belangrijk onderdeel van de AVG is het zogenaamde ‘accountability’ – principe. Dit betekent dat u te allen tijde moet kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet. Zo zult u een register van verwerkingsactiviteiten moeten hebben ingericht. De rechten van patiënten moeten op een goede manier worden geborgd. Ook heeft u een passend beveiligingsbeleid nodig waarmee u bijvoorbeeld op een adequate manier met eventuele datalekken kunt omgaan. Tevens moet u een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen.

Bent u al begonnen met de uitvoering van de AVG of weet u niet waar u moet beginnen? Heeft u concrete vragen of wilt u graag weten wat dit voor uw organisatie betekent? Tijdens de kennisbijeenkomst voorzien we u van nuttige informatie geven wij u praktische handvatten.

Wanneer: Dinsdag 3 april, aanvang 13:30 uur.
Waar: Villa Jongerius, Kanaalweg 64 te Utrecht.
Voor wie: Raad van Bestuur en directie van GGZ-instellingen, zelfstandige behandelcentra en klinieken.

Spreker: Marieke van Dijk - Legal Counsel en Privacy Officer bij Cure4
Automatisering en gegevensuitwisseling zijn niet meer weg te denken. Hierbij is zorg voor privacy met de juiste kennis van ICT essentieel. Met de introductie van de Wet meldplicht datalekken en de inwerkingtreding van de AVG wordt dit opnieuw onderstreept. Marieke presenteert een praktische en duidelijke 'hands on' aanpak aan de hand van een concrete case bij een zorginstelling. Hierbij vertelt ze niet slechts wat wordt verwacht om compliant te zijn, maar gaat ze samen met u aan de slag om de wet- en regelgeving handen en voeten te geven.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn slechts 25 plaatsen beschikbaar, dus meld u nu aan.

Medicore is een oplossing van Tenzinger