Topmenu

Onderwijs en zorg

Deel:
Villa Jongerius, Kanaalweg 64, Utrecht, Netherlands11 april 201713:00 uur

De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen geweest binnen de sector Onderwijs & Zorg. Gemeenten zijn een belangrijke partner geworden, door de taken die zij hebben gekregen op het gebied van passend onderwijs, onderwijshuisvesting en de leerplicht. In 2015 zijn daar jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning bijgekomen. Belangrijk uitgangspunt hierbij was, dat de ondersteuning aan het kind centraal wordt georganiseerd en versnippering daarmee wordt voorkomen.

Goede vastlegging en afstemming van gegevens tussen onderwijs- en zorgorganisaties en de gemeenten is belangrijk, maar ook een uitdaging! Juiste overdracht van gegevens is hierbij van belang, maar hoe wordt dat goed geregeld?

Graag nodigen wij u uit voor een interactieve middag met veel ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen.

  • Petra van Dalsen, regiodirecteur Koninklijke Auris Groep, licht toe welke uitdagingen Auris tegenkomt bij het registreren en volgen van kinderen tussen zorg en onderwijs.
  • Marieke van Dijk, legal counsel en privacy officer bij Cure4, gaat in op wie verantwoordelijk is voor persoonsgegevens en gezondheidsgegevens en onder welke voorwaarden deze gegevens tussen partijen kunnen worden uitgewisseld. Bij de zorg van kinderen kijken veel mensen mee. Waar ligt de grens van privacy?
  • Simon van den Brekel, directeur YOEP, neemt u mee in de brug die YOEP slaat tussen school en zorg. Daarbij vertelt hij over het omgaan met meerdere registratiesystemen, koppelingen en de afstemming tussen zorg en onderwijs.

Wanneer: Dinsdag 11 april, 13:30-17.00 uur, met afsluitende borrel

Waar: Villa Jongerius, Kanaalweg 64, Utrecht

Aanmelden is kosteloos. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Medicore is een oplossing van Tenzinger