Topmenu

28 november: Over 15 jaar is de zorg… online en om de hoek!

Deel:
Villa Jongerius, Kanaalweg 64, Utrecht, Nederland28 november 201913:00 uur

Welkom in Ambulanterveen...

Op 28 november stichten wij een gloednieuwe Utrechtse stad: "Ambulanterveen". In Ambulanterveen leven we in 2035 en zien we hoe de zorg er dán uitziet. Hoe ver zal bijvoorbeeld curatief opschuiven naar preventief? Hoe ver verschuift face to face naar online? Welke zorg vindt dan in de instelling plaats en wat pakt de publieke GGZ op? Hoe helpt data science ons hierbij? In het unieke en centraal gelegen 'Villa Jongerius' in Utrecht verzamelen visionairs uit de zorgsector zich om hier samen met u op zoek te gaan naar antwoorden.

In 2035 is de zorg kleinschalig, online én om de hoek
In Ambulanterveen zijn ambulantisering en de toepassing van e-health al geland. De zorg is kleinschalig, online én om de hoek. “De zorg moet kleinschaliger en herstellen doe je thuis. Een cliënt binnen de GGZ herstelt niet door zorg op afstand in een kliniek of instelling. Een cliënt heeft zorg in de buurt nodig, bijvoorbeeld binnen de eigen sociale kring en met kleinschalige lokale projecten. Iedereen is het ermee eens dat je dit alleen met slimme online tools kunt realiseren. Data Science en e-health gaan ons daarbij enorm helpen”, voorspelt visionair Jan Willem Faessen.

We willen "the whole system in the room”
Als iets iedereen aangaat, moet je ook iedereen betrekken. Daarom brengen we op 28 november alle stakeholders bij elkaar in Ambulanterveen. We laten ons inspireren door zorgorganisaties die al anders ingerichte zorg in de wijk aanbieden, bijvoorbeeld in Maastricht. Daar werkt onder andere Bart Bongers, manager GGZ bij ZIO, aan de pilot ‘Blauwe Zorg in de Wijk’ waar de zorg duurzamer en effectiever wordt ingericht, met de échte vraag van de burger als uitgangspunt. In dit project werkt Bart samen met andere Jim van Os, hoogleraar psychiatrie en kartrekker van “de nieuwe GGZ”. Samen vertalen ze onderzoek naar praktische succesfactoren voor herstelgericht werken. Ook zijn er tal van maatschappelijke initiatieven, waarvan bijvoorbeeld de Socialrun en Enik Recovery College  mooie voorbeelden zijn. Van al deze initiatieven kunnen we heel veel leren. Met een mix van sprekers, bezoekers en stakeholders vanuit  gemeenten en verzekeraars formuleren we wat er nú nodig is om in 2035 daadwerkelijk gezond te kunnen leven.

Programma

13:00 – 13:30     Inloop & Aanmelden

13:30 – 13:35     Opening door Jan Willem Faessen en Anne-Berit Harmsen

13.35 – 13.50     Jim van Os, Hoogleraar psychiatrie UMCU:  ‘Wat de publieke GGZ voor Ambulanterveen kan betekenen’

14:00 – 14:30     Ronde 1 subsessies

14:40 – 15:10     Ronde 2 subsessie

15:15 – 15:45     Ronde 3 subsessies

15:55 - 16:45     Slotsessie. Advies aan de burgemeester van Ambulanterveen.

16:45                  Borrel

Hieronder ziet u de deelsessies.

 1. Meedoen is winnen in 2035. Door: Frank Bonekamp, directeur en initiatiefnemer stichting Socialrun en Ahmet Türkmen, project Tabu 2.0
  Frank en Ahmet zullen u tijdens deze sessie op unieke wijze laten zien wat volgens hun belangrijk is voor een inclusieve samenleving in het Ambulanterveen van 2035.
 2. Het succes van de herstelacademie. Door: Ton Verspoor en Martijn Kole, oprichters Herstelacademie
  Enik Recovery College is een herstelacademie, een omgeving voor mensen die persoonlijk ervaring hebben met ontwrichting door een psychische aandoening of verslaving, en die willen werken aan hun (verdere) herstel. Het blijkt een succes in Utrecht en zal de komende 10 jaar worden uitgebreid binnen Utrecht. Ton en Martijn vertellen alles over de succesformule van de herstelacademie.
 3. Hoe werken we samen in Ambulanterveen? Door: Maarten van Vulpen en Marieke van Dijk, Medicore
  In 2035 werken we veel meer dan nu samen met partners uit de keten. Maar hoe communiceren we tegen die tijd? Mogen we blij zijn als we dan van de fax en het onveilige mailen en WhatsApp af zijn? Of wordt 'het' landelijke schakelpunt weer een trending topic? Maarten en Marieke schetsen de landelijke wettelijke en technische ontwikkelingen en vertalen dit naar de praktijk. Wat is haalbaar over 5 jaar, wat over 10 jaar en wat over 15 jaar. En wat betekent dit voor de hulverleners én inwoners van Ambulanterveen?
 4. Data Science in de zorg Door: Martijn van Grieken, Gimix Data Science en Marieke van Dijk, privacy officer Medicore
  Algoritmes zullen verweven zijn met het leven in Ambulanterveen. Het zal de zorg beter, bereikbaarder en efficiënter maken. Gaan we naar de huisarts omdat we ziek zijn of waarschijnlijk ziek zullen gaan worden? Maar we moeten wel oppassen voor de 'Dark Side' van dit krachtige hulpmiddel. Martijn en Marieke vertellen alles over Data Science in Ambulanterveen: de Dark Side én de Bright Side natuurlijk
 5. Blauwe zorg in Limburg
  Door: Bart Bongers, manager GGZ, ZIO
  In Limburg zijn de wachtlijsten langer en wordt er meer aanspraak gemaakt op (GGZ) zorg. Dat vroeg om een andere aanpak. Niet minder, maar ánders ingerichte zorg in de wijk, ligt ten grondslag aan het project 'Blauwe zorg in Limburg'.  Duurzamer en effectiever en met de echte vraag van de burger als uitgangspunt. Dat is een notendop waar het in de pilot Blauwe Zorg in de Wijk om draait. Bart vertelt alles over zijn praktijkervaringen van dit Limburgse meerjareninitiatief.
 6. GGZ in de wijk, nu en in de toekomst
  Door: Ardan Miedema, Directeur Maatschappelijk en Specialistisch bij GGZ Noord Holland Noord
  Ardan Miedema vertelt over de visie van GGZ Noord Holland Noord: 'Beter worden doe je thuis' en hoe hij deze in 2035 ingevuld ziet. Onder andere dankzij wijkteams, samenwerking en kennisdeling in de keten en digitaal contact tussen hulpverleners en burgers.
 7. E-health in 2035
  Door: Jan Pons, Rotterdam E-health academy
  De Rotterdamse eHealth Agenda heeft als doel dat meer Rotterdammers toegang hebben tot e-health en thuistechnologie en hier gebruik van maken. Hiervoor organiseren ze vele evenementen vanuit de eHealth academy. Ze leren o.a. zorgverleners digitale vaardigheden en innoveren met e-health voor de dagelijkse praktijk.

Slotdebat: "En NU?!"
Geladen met de positieve en inspirerende beelden van de sessies keren we voor even terug naar het heden. Samen met u formuleren we wat er NU nodig is om over 15 jaar te zijn waar we willen zijn. Hoe combineren we lokale impact met grootschalige organisaties? Hoe verbinden we landelijke politiek met lokale realiteit? We gaan in gesprek met de mensen die dat NU aan het doen zijn, zoals:

 • Jim van Os, hoogleraar psychiatrie UMCU, kartrekker 'de nieuwe GGZ', psychosenet
 • Erik-Jan Wilhelm, directeur strategie en innovatie Zorginkoop bij Zilveren Kruis
 • Frank Bonekamp, directeur en initiatiefnemer stichting Socialrun
 • Ardan Miedema, directeur Maatschappelijk en Specialistisch, GGZ Noord Holland Noord
 • Bart Bongers, manager GGZ, ZIO
 • Lokale en landelijke bestuurders zoals (ex) wethouders, politici en ambtenaren

U krijgt binnenkort een e-mail waarmee u zich kunt inschrijven voor de deelsessies. Schrijf u wel alvast in! (dat kan via het formulier hiernaast).

Ambulanterveen is een uniek congres voor bestuurders, managers en behandelaren uit de GGZ en het Sociaal Domein. Deelname is gratis!

 

AanmeldenMedicore is een oplossing van Tenzinger