Topmenu

Implementatie

implementatie

Naast goede software is een goede implementatie beslissend voor het succes van MC EPD. Medicore ziet de implementatie daarom als integraal onderdeel van MC EPD en besteedt hier veel aandacht aan. We hebben een betrouwbare en pragmatische projectaanpak om samen met uw organisatie een geslaagde implementatie te realiseren. Deze is gebaseerd op de PRINCE2 methodiek. De focus ligt op samenwerking en heldere communicatie met uw organisatie. De implementatie bestaat uit verschillende stappen, die gefaseerd worden uitgevoerd.

Eerst inventariseren, bespreken en analyseren we de huidige processen binnen uw organisatie. Dit doen we aan de hand van de Patient Journey, een visuele weergave van de interactie van de cliënten of patiënten met de behandel- en serviceprocessen binnen uw organisatie. De Patient Journey vormt de basis voor de inrichting van MC EPD en zorgt ervoor dat uw processen en MC EPD nauw op elkaar aansluiten. We doen daarnaast aanbevelingen voor procesoptimalisatie en bespreken eventueel maatwerk.

Daarna worden de primaire processen in MC EPD ingericht en dragen we zorg voor een uniforme workflow. Ook is er aandacht voor conversie, zodat uw medewerkers alle patiënt- of cliëntgegevens correct in MC EPD kunnen terugvinden en raadplegen. Tevens zorgen we voor koppelingen tussen MC EPD en de door u gebruikte software. Medewerkers en beheerders worden door opleidingen en trainingen voorbereid op de ingebruikname van MC EPD, zodat iedereen binnen uw organisatie met MC EPD leert werken. Dit kan zowel klassikaal als door middel van het train de trainer principe. Ook na de implementatie kunnen uw medewerkers zichzelf blijven trainen, via de trainingen van onze Medicore Academy.

In de derde fase ligt de nadruk op het doorvoeren van procesverbeteringen, aanpassingen en wensen die ontstaan zijn na de ingebruikname van MC EPD. Medicore ondersteunt u daarnaast in het genereren van rapportages en stuurindicatoren op basis van de uitwerking van uw generieke zorgproces, zoals eerder vastgelegd in de Patient Journey.

Na de implementatie houden we vanzelfsprekend de vinger aan de pols.

Met veertien jaar ervaring, meer dan 800 tevreden opdrachtgevers en ruim 18.000 gebruikers van MC EPD heeft Medicore alle expertise voor een succesvolle implementatie binnen uw zorginstelling.

Succesvol aan de slag met MC EPD

De consultants van Medicore zijn professioneel, oplossingsgericht en goed in staat om medewerkers te enthousiasmeren. Ze maken van implementaties een succes door vast te houden aan onderstaande drie punten.

 • Het gaat in de zorg om kritische processen; ze moeten worden verbeterd, maar mogen nooit worden verstoord.
 • Medicore werkt volgens de gedegen PRINCE2 projectmanagementmethode. Deze methodiek start met een inventarisatie van de zorg- en administratieve processen en de samenhang met andere systemen en locaties. Medicore onderzoekt welke koppelingen nodig zijn en of er eventueel maatwerk nodig is. Medicore test samen met de gebruikers en uw medewerkers worden uitgebreid getraind. Medicore begeleidt de livegang, houdt goed de vinger aan de pols en ruimt voldoende tijd in voor de nazorg.
 • Implementeren is mensenwerk, want het is het managen van veranderingen. De organisatie en de medewerkers meekrijgen is de belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde implementatie. Daarbij gelooft Medicore in ondersteuning, maar vooral in het trainen van gebruikers zodat uw instelling zelf verder kan.
implementatie

"Voor de totale beleving, vanaf de ondertekening van het contract tot de live-gang geef ik Medicore als eindcijfer een 9!"

Wouter Hoge, Directeur Centiv.

Lees het hele verhaal

Patient Journey

MC EPD biedt omvangrijke mogelijkheden voor geïntegreerde medische dossiers. Om de juiste aansluiting te krijgen op de processen van de zorginstelling hanteert Medicore de Patient Journey. Hierin staat de reis die de patiënt in het zorgproces aflegt centraal. Op basis van de kernvraag – wat komt de patiënt tegen in het zorgproces en wat is de bijdrage van de professional – is te bepalen hoe het EPD ingericht moet worden om de reis en het zorgproces optimaal te ondersteunen.

Meer over de Patient Journey

Datamigratie

Wilt u de gegevens uit het oude EPD overzetten naar uw nieuwe EPD? Wij weten hoe belangrijk het is om alle gegevens correct te kunnen importeren in het nieuwe EPD. Uw medewerkers moeten immers ook in MC EPD toegang hebben tot de huidige cliënt- of patiëntgegevens en informatie. De consultants van Medicore geven u advies in alle stappen van de migratie; de extractie van gegevens, het compleet maken van alle gegevens, het aanleveren van de data en de controle bij de import in MC EPD.

Jaimy van Dijk, Manager Beleid, Strategie & Kwaliteit bij MTSR, is erg enthousiast over de dataconversie van hun implementatie.

datamigratie

Verandermanagement

Een nieuw EPD betekent een grote verandering binnen uw organisatie. Medewerkers die misschien al jaren met dezelfde software werken, moeten ineens gaan werken met een ander EPD. Tijdens de implementatie kijkt Medicore ook altijd naar de werkwijze van uw organisatie en doet aanbevelingen om effectiever en meer gestandaardiseerd te werken. Onze consultants zijn er goed in deze veranderingen te begeleiden. Zij hebben jarenlange ervaring met verandertrajecten en weten hoe ze uw medewerkers mee moeten krijgen in deze veranderingen.

verandermanagement

Whitepapers

 • Dataconversie

  Download deze whitepaper 80 downloads

  Dataconversie

  Bij een succesvolle implementatie hoort ook een succesvolle conversie van de data. Medicore heeft veel ervaring met het uitvoeren van dataconversies. Dit gebeurt op een gestructureerde wijze die in deze factsheet wordt besproken.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • Implementeren volgens het boekje

  Download deze whitepaper 80 downloads

  Implementeren volgens het boekje

  Naast goede software is een goede implementatie beslissend voor het succes van het nieuwe EPD. Medicore ziet de implementatie daarom als integraal onderdeel van MC EPD en besteedt hier veel aandacht aan.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • VIPP GGZ Subsidieregeling

  Download deze whitepaper 123 downloads

  VIPP GGZ Subsidieregeling

  VIPP GGZ levert een bijdrage aan het vergroten van de eigen regie van de cliënt over zijn of haar zorgproces. Het Ministerie van VWS stelt 45 miljoen euro subsidie beschikbaar voor VIPP GGZ. In deze whitepaper leest u meer over de VIPP GGZ subsidieregeling.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • Factsheet Privacy en informatiebeveiligingsbeleid Medicore

  Download deze whitepaper 167 downloads

  Factsheet Privacy en informatiebeveiligingsbeleid Medicore

  Medicore heeft uitgebreide maatregelen getroffen om informatiebeveiliging goed te regelen en daarmee zorg te dragen voor een betrouwbare en veilige dienstverlening. In deze factsheet worden de belangrijkste technische, organisatorische en softwarematige maatregelen besproken.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht