Topmenu

MC EPD voor begeleiding en ondersteuning

 • Alle zorg in één webbased ECD

 • Ambulant werken vanaf ieder device

 • Verschillende autorisatierechten

 • iWmo berichtenverkeer

 • Voorlopige cliëntregistratiemogelijkheid

MC EPD voor
begeleiding en
ondersteuning

 • Ambulant werken

 • iWmo berichten

 • Autorisatierechten

productbeeld-groepsregistratie-jeugdzorg

"MC EPD is overzichtelijk en gebruikersvriendelijk voor mensen die hulpverlening als core business hebben en ICT als een uitdaging zien."

Webbased ECD voor begeleiding, ondersteuning en maatschappelijke opvang

Alle zorg in één ECD

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt op meerdere manieren zorg aan mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit kan in de vorm van begeleiding, dagbesteding, gezinsondersteuning, beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Registratie van de geleverde zorg, het eenvoudig plannen van individuele afspraken en groepsafspraken, werken volgens zorgprogramma’s, het is allemaal mogelijk in MC EPD van Medicore.

 • Webbased ECD, toegankelijk op desktop, laptop en tablet waardoor ambulant werken mogelijk is.
 • Verzenden en ontvangen van iWmo-berichten, ook te combineren met iJw-berichten.
 • Flexibele oplossing voor registratie en facturatie, zodat deze voldoen aan de vereisten van de gemeente.
 • Familieleden en kinderen toe te voegen als relatie van de cliënt.
 • Beperkte toegang en/of rechten instellen voor vrijwilligers en mensen buiten de organisatie, zoals medewerkers FACT-team.
 • Gemakkelijk te koppelen met andere gebruikte systemen.

Vraag een demonstratie aan

maatschappelijke-opvang

wellbee, de persoonlijke assistent om betere gezondheidszorg te verlenen

Door toenemende vraag naar verantwoording hebben zorgverleners te maken met registratie- en regeldruk. Dit controlevraagstuk staat haaks op de wens naar meer zelforganisatie, ambulantisering en toenemende cliëntparticipatie. Het spanningsveld dat hierdoor ontstaat ontneemt veel medewerkers in de zorg het plezier in hun werk. Medicore biedt met Wellbee een oplossing die reflecteert hoe de gezondheidszorg moet zijn: vriendelijk, gemakkelijk en optimistisch.

Meer over wellbee

logo_mc-wellbee

Meerdere zorgstromen in één ECD

In de Wmo heeft u regelmatig te maken met cliënten die meerdere, elkaar vaak beïnvloedende problemen hebben. Door deze multiproblematiek hebben uw cliënten niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met de GGZ en/of FACT-teams. Diverse instanties, diverse zorgstromen. MC EPD is een flexibel elektronisch cliëntendossier, dat al deze zorgstromen registreert en factureert.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdhulp
 • Basis GGZ
 • Specialistische GGZ
 • Wet langdurige zorg
 • Onverzekerde zorg

Meer over MC EPD

tevreden-behandelaar

Maatschappelijke opvang

In MC EPD kunt u nieuwe cliënten voorlopig registeren. Deze mogelijkheid gebruikt u als de cliënt zijn identiteitsbewijs niet bij zich heeft en u daardoor het BSN niet kunt registreren. Ook asielzoekers die nog geen BSN hebben, kunnen middels voorlopige cliëntregistratie al wel digitaal geregistreerd opgevangen worden.

Voor een voorlopige registratie heeft u nodig:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Eigennaam

Door de cliënt voorlopig te registreren kunt u de cliënt al wel onderdak bieden, een behandeling openen en verslaglegging doen. Het is bij voorlopig geregistreerde cliënten niet mogelijk om te factureren.

Meer over MC EPD

Patientregistratie ipad liggend

Whitepapers

 • Dataconversie

  Download deze whitepaper 80 downloads

  Dataconversie

  Bij een succesvolle implementatie hoort ook een succesvolle conversie van de data. Medicore heeft veel ervaring met het uitvoeren van dataconversies. Dit gebeurt op een gestructureerde wijze die in deze factsheet wordt besproken.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • Implementeren volgens het boekje

  Download deze whitepaper 80 downloads

  Implementeren volgens het boekje

  Naast goede software is een goede implementatie beslissend voor het succes van het nieuwe EPD. Medicore ziet de implementatie daarom als integraal onderdeel van MC EPD en besteedt hier veel aandacht aan.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • Factsheet Privacy en informatiebeveiligingsbeleid Medicore

  Download deze whitepaper 167 downloads

  Factsheet Privacy en informatiebeveiligingsbeleid Medicore

  Medicore heeft uitgebreide maatregelen getroffen om informatiebeveiliging goed te regelen en daarmee zorg te dragen voor een betrouwbare en veilige dienstverlening. In deze factsheet worden de belangrijkste technische, organisatorische en softwarematige maatregelen besproken.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht
 • De Patient Journey van Medicore

  Download deze whitepaper 245 downloads

  De Patient Journey van Medicore

  De Patient Journey helpt zorginstellingen de kwaliteit van de zorg zichtbaar te verbeteren en zo de patiënt- en cliënttevredenheid te vergroten.

  Mail mij deze whitepaper

  De velden met een asterisk(*) zijn verplicht

Vraag brochure aan

Zorgaanbieders binnen het sociaal domein hebben te maken met verschillende eisen van gemeenten, met ambulantisering, cliëntparticipatie en wetgeving die doorlopend verandert. Dit vraagt om een flexibel ECD voor de registratie en facturatie van jeugdzorg, begeleiding en opvang. MC EPD van Medicore helpt de zorgaanbieders binnen het sociaal domein bij hun uitdagingen.

Lees in deze brochure hoe MC EPD van Medicore zorgorganisaties helpt bij hun uitdagingen. Lees over de functionaliteiten en voordelen van MC EPD, de Patient Journey als implementatiemethodiek en verhalen van opdrachtgevers.

Vraag brochure aan

Brochure MC EPD voor het Sociale Domein

Zorgaanbieders binnen het sociaal domein hebben te maken met verschillende eisen van gemeenten, met ambulantisering, cliëntparticipatie en wetgeving die doorlopend verandert. Dit vraagt om een flexibel ECD voor de registratie en facturatie van jeugdzorg, begeleiding en opvang. MC EPD van Medicore helpt de zorgaanbieders binnen het sociaal domein bij hun uitdagingen.

Lees in deze brochure hoe MC EPD van Medicore zorgorganisaties helpt bij hun uitdagingen. Lees over de functionaliteiten en voordelen van MC EPD, de Patient Journey als implementatiemethodiek en verhalen van opdrachtgevers.

Mail mij deze brochure

De velden met een asterisk(*) zijn verplicht


Brochure-Sociaal-Domein

MC EPD voor begeleiding, ondersteuning en opvang

 • Webbased en op ieder device
 • Wmo, jeugdhulp, jeugd-GGZ en onverzekerde zorg
 • Basis- en Specialistische GGZ
 • Verblijf en ambulante zorg
 • Cliëntregistratie met voorlopige registratiemogelijkheid
 • Uitgebreide cliëntsysteemregistratie
 • Controle op zorgverzekering (COV-check) en burgerservicenummer (SVB-Z check)
 • Koppelingen met VECOZO, Zorgmail (Edifact) en huisartsentabel van Vektis
 • Groepsregistratie en groepsplanning
 • Agendamodule met handige snelplanner, profiel- en serieafspraken
 • Resourceplanner
 • Zorgpaden en protocollen
 • Koppeling agenda en dossier

Bekijk meer specificaties

 • Behandelplan en behandeldoelen
 • Uitgebreide autorisatiemogelijkheden, logboek en alerts
 • Beperkte toegang voor vrijwilligers
 • Uitgebreide communicatiemodule met standaardbrieven, e-mail en sms
 • Koppeling met diverse ROM-leveranciers
 • Koppeling met diverse boekhoudpakketten
 • Koppeling met eHealth leveranciers
 • Geautomatiseerde DIS-verwerking
 • Business Intelligence tool
 • Uitgebreide Online Help, online trainingen en Servicedesk
 • Vakkundige implementatie door ervaren consultants