Topmenu

Voorbereiden op WZD en WvGGZ? Stel de dialoog centraal!

Deel:

Vorige week was ik aanwezig bij twee congressen over de implementatie van de WZD (Wet Zorg en Dwang) en WvGGZ (Wet Verplichte GGZ) om signalen van zorgverleners op te vangen, zodat we vanuit Medicore een goede vertaling kunnen maken naar de ondersteuning hiervan in ons ECD. 

Auteur: Maarten van Vulpen, Strategisch Consultant bij Medicore

Informatiebijeenkomst WZD

Op dinsdag 10 september organiseerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een informatiebijeenkomst over de Wet Zorg en Dwang in Zwolle. Dit was de eerste van een serie bijeenkomsten en de opkomst was groot.

Het is interessant om te zien welke zorgen en kansen de verschillende stakeholders (zorgverleners, beleidsmakers, patiëntenorganisaties) zien richting de invoering van de wet per 1 januari 2020.

De volgende quote van één van de zorgverleners uit de workshops is me bijgebleven: ‘Bij het afwegen of en hoe we dwang moeten toepassen gaat het in eerste instantie niet om wat we moeten registreren of wie ons moet informeren, maar om de dialoog met de cliënt’.

Wat ik meeneem uit deze bijeenkomst is dat we als systeemdenkers ook moeten stilstaan dat we zelf ook niet alleen maar dwang toepassen in het ECD in de vorm van verplichte invulvelden, beslisbomen en diagnoses. De menselijke maat en het vastleggen van deze dialoog is even belangrijk in een ECD, als het stappenplan wanneer de WZD moet worden toegepast en de technische invulling van de WZD.

Informatiebijeenkomst WvGGZ

Op donderdag 12 september was er een ketenconferentie Wet Verplichte GGZ in het Beatrix theater in Utrecht. In een druk bezocht theater gaf directeur-generaal curatieve zorg, Bas van den Dungen, een introductie en opende de dag. Hij gaf mee dat er al veel over de wet is gesproken en uitgewerkt en dat bij iedere invoering we vooral moeten beseffen dat je nooit volledig ‘klaar’ bent. Je moet vooral goed voorbereid zijn. Dat voorbereiden gaat over een goede dialoog en samenwerking tussen de verschillende stakeholders waarbij de cliënt, en zijn rechten, centraal moeten staan. Het overgangsjaar in 2020 biedt hier ook de ruimte voor om die samenwerking verder in te vullen.

Herma van der Wal, Voorzitter Raad van Bestuur van Dimence Groep, gaf vanuit GGZ Nederland duiding aan de wet vanuit een historisch perspectief, waarmee teruggeblikt werd naar de geboorte van de eerste opvang van ‘geesteszieken’ in Nederland: de dolhuisjes in Utrecht. Hoewel de zorg of juist de patiënt vaak niet centraal stond heeft de maatschappij steeds meer begrip gekregen. Dat dit begrip anno 2019 nog niet vanzelfsprekend is, werd mooi uitgebeeld door een theatergroep waarin het publiek werd betrokken in de casuïstiek van (het ontbreken van) zorg in de wijk. De strekking van de boodschap van Herma van der Wal is voor mij dat de nieuwe wet meer ruimte biedt voor invloed door de cliënt en de dialoog en betrokkenheid van naastbetrokkenen, rechtstaat en gemeenten.

De boodschap die ik uit de dag meeneem is dat wij als Medicore waarde moeten blijven toevoegen door te participeren in de dialoog en actief de ketenpartners opzoeken. Het sluit goed aan bij de betrokkenheid onze productmanagers en informatieanalisten bij de tientallen overleggen maandelijks met ketenpartners zoals VWS, NZa, OIZ, Nictiz, Vecozo, Zorginstituut Nederland, GGZ Nederland en andere  referentiegroepen. Hiermee dragen wij actief bij aan de zorg en maatschappij vanuit onze missie:

‘Al 15 jaar staan wij klaar voor de zorg in Nederland met ons EPD en portalen voor zorgverleners en cliënten. Dankzij onze drive om de toekomst zelf vorm te geven, geloven wij dat we kunnen helpen bij de noodzakelijke transformatie naar duurzame gezondheidszorg. We onderzoeken de kansen en mogelijkheden graag samen met u en verbinden ons met de wereld om ons heen: professionals, patiënten, management en beleidsmakers.’

Wat maakt ons blij?
Medicore is een oplossing van Tenzinger