Topmenu

Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang: tijd voor een tijdslijn

Deel:

Vanaf 2020 treden er 2 nieuwe wetten in werking. In de psychiatrie is dat de Wet verplichte GGZ. De Wet Zorg en Dwang geldt voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Deze wetten werden beiden in het voorjaar van 2018 gepubliceerd. Verschillende partijen vanuit het werkveld, zoals GGZ Nederland, zijn bezig met de invulling van de uitvoering van deze wetten.

Auteur: Maarten van Vulpen, Strategisch Consultant bij Medicore

Al sinds de eerste publicaties in 2018 is Medicore aangesloten bij diverse landelijke, regionale en specifieke ketenoverleggen waarin we meedenken over de benodigde ondersteuning van het proces en de automatisering.

Informatiebijeenkomst Wet Verplichte GGZ

Woensdag 29 augustus was ik namens Medicore aanwezig bij een informatiebijeenkomst van GGZ Nederland over de Wet verplichte GGZ. De kern van de sessie was welke informatieproducten voorhanden zijn om de zorgprocessen in ECD's in te richten. Deze informatieproducten zijn bijvoorbeeld brieven, zorgplannen en zorgkaarten waar zorgprofessionals mee werken. Een belangrijk vraagstuk is hoe deze informatieproducten uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende stakeholders.

Uitwisseling via... ja, via wat eigenlijk?

Er is het afgelopen jaar veel vooruitgang geboekt in het creëren van (concept-)sjablonen van informatieproducten waarmee men elkaar op de hoogte kan houden en wat in de basis ingericht kan worden als output van een ECD. We weten nog niet wanneer de definitieve versies gepubliceerd worden. Hiernaast zijn nog veel haken en ogen aan de manier waarop (fax (!) / mail / secure mail / portaal / keten) deze informatieproducten moeten worden uitgewisseld:

  • Veilige mail: Om aan de normering van veilige uitwisseling tussen ketenpartners te voldoen, wordt in eerste instantie ingezet op veilige e-mail volgens de nieuwe NTA7516 richtlijn. Er is nog geen praktijkervaring opgedaan en één van de openstaande vragen is bijvoorbeeld hoe we om moeten gaan met vorm/adressering en een centraal adresboek.
  • Ketenuitwisseling: Zowel de specificaties als de coördinerende instituten voor schakelpunten voor berichtenuitwisseling in de keten zijn nog onduidelijk.
  • Formats: Veel zorginstellingen werken met informatieproducten die een eigen format kennen en niet 1-op-1 aansluiten met de gewenste formats voor andere ketenpartners. Dit kan tot gevolg hebben dat er dubbele registraties en/of administratie moet gaan plaatsvinden.
  • Communicatie: Informeren via fax, mail en brief in de keten wordt als onwenselijk beschouwd maar zal per 1 januari 2020 nog wel veel gebruikt worden in de praktijk.
Ook over de uitwisseling is nog niet bekend welke specificaties per gegevensdrager leidend zijn in de ketencommunicatie.

 

2020 wordt gezien als ‘opstartjaar’

Er is nog veel onzekerheid over hoe de WZD en de WvGGZ in de praktijk gaan werken voor zorgverleners en zorginstellingen. Daardoor is er vanuit de overheid ook aangegeven dat 2020 een 'opstartjaar' is en worden er nu al veel handreikingen opgesteld door verschillende werkgroepen en belangenorganisaties. Ook voor de softwareleveranciers van de zorginstellingen zijn er hierdoor nog veel onzekerheden over de specificaties en met name de tijdslijnen over de publicatie hiervan.

Medicore zet in op het beperken van de administratielast

Wij bereiden ons natuurlijk wel al voor op de nieuwe wetgeving door met onze opdrachtgevers aan de slag te gaan met de concept specificaties. We zetten in op een papierloos proces waarmee we de administratielast voor zorgverleners beperken, signaleringen gebruiken om het proces te ondersteunen en aansluiten op de standaardisatie door het gebruik van veilige mail en registratie conform de Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s).

Onze Product Managers zijn nauw betrokken bij de ketenoverleggen die voorsorteren op berichtenverkeer voor ketenuitwisseling (iWVGGZ). Op onze website en op LinkedIn publiceren we hierover regelmatig. Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte over deze ontwikkelingen.
Medicore is een oplossing van Tenzinger