Topmenu

Nieuwe informatie tijdens VIPP GGZ leveranciersbijeenkomst

Deel:

Woensdag 10 oktober was ik aanwezig bij de leveranciersbijeenkomst over VIPP GGZ. De informatie die hier met ons gedeeld is, is nog in concept, omdat de regeling nog niet gepubliceerd is. Alle signalen wijzen er echter wel op dat publicatie van de regeling op 1 november 2018 gehaald gaat worden. Ondanks dat de informatie nog niet definitief is, wil ik dit al wel graag met u delen.

VIPP GGZ (SGGZ en BGGZ) bestaat uit drie modules waarvoor de instelling subsidie kan aanvragen na publicatie van de regeling.

Module A: Patiënt en informatie

A1: Inzage dossier conform MedMij en 13 ZIB's in portaal of PGO. Door 10% van de cliënten gebruikt.
A2: Inzage dossier conform MedMij en 29 ZIB's  in portaal of PGO. Door 15% van de cliënten gebruikt.

Een cliëntportaal mag gebruikt worden om gebruikersnormen te halen, gegevens moeten echter naar een PGO geëxporteerd kunnen worden.

Module B: Patiënt en medicatie

B1: Digitaal aanbieden medicatievoorschrift (elektronisch versturen).
B2: Medicatieverificatie en actueel medicatieoverzicht voor zowel behandelaar als patiënt (medicatieverstrekkingen en actueel medicatieoverzicht op basis van LSP).

Medicatieproces 6.12 mag gebruikt worden als deze door leverancier al ondersteund wordt. Voor nieuwe ontwikkeling mag alleen versie 9.x gebruikt worden.

Module C: Patiënt en e-health

C1: Vergroten van de inzet van e-health modules. Door 10% van de cliënten gebruikt.
C2: Vergroten van de inzet van e-health modules en gegevensuitwisseling tussen e-health modules en EPD. Door 15% van de cliënten gebruikt.

Via Koppeltaal of een vergelijkbare standaard.

Koplopervouchers

Daarnaast is er een aantal koplopervouchers voor instellingen die de normen uit module C al behaald hebben en dus al heel intensief gebruik maken van e-health.

  • Wegwijzer e-health
  • Programmamanagement
  • Aanvullende ZIB's

Standaarden in de software

Via een gebruikersvereniging kan extra subsidie worden aangevraagd voor softwareaanpassingen.

  • Deelname aan het MedMij afsprakenstelsel
  • ZIB’s
  • Management rapportages

Tijdspad

Het tijdspad is nog onder voorbehoud.

  • 01-11-2018 Publicatie van de regeling
  • 01-11-2018 – 01-05-2019 Inschrijven op de subsidie (alleen mogelijk indien u de nulmeting heeft voltooid)
  • 01-11-2018 – 01-02-2021 Looptijd van de regeling
  • 01-07-2021 Uiterste datum afgeronde audit

Een regeling voor vrijgevestigde GGZ praktijken volgt later.

Voor verdere vragen adviseren wij contact op te nemen met de VIPP GGZ projectorganisatie.

Zodra we meer informatie hebben en/of er andere ontwikkelingen zijn, stellen we u hier van op de hoogte.

Jeroen-Gent

Auteur
Jeroen Gent, Productmanager

Medicore is onderdeel van Tenzinger