Topmenu

Minder administratie, meer tijd voor zorg

Deel:

Sluit uw EPD optimaal aan bij uw zorgproces? En werkt u zo efficiënt mogelijk, zonder in te boeten aan kwaliteit? Bent u zich bewust van eventuele knelpunten in uw organisatie? Wellicht zijn er zaken die u niet direct als knelpunt ervaart, maar die wel efficiënter kunnen, waardoor tijd en geld bespaard worden.

Als het EPD optimaal aansluit bij uw zorgproces, zijn behandelaren en alle overige medewerkers zo min mogelijk tijd kwijt aan administratie. Hierdoor houden zij meer tijd over voor waar het écht om draait; optimale zorg leveren aan de patiënt of cliënt.

Uw zorgproces optimaal ondersteund

Om het EPD aan te laten sluiten op uw processen stelt Medicore samen met u de Patient Journey op. Hierin staat de reis die de patiënt of cliënt aflegt in het zorgproces centraal. Op basis van de kernvraag – wat komt de patiënt of cliënt tegen in het zorgproces en wat is de bijdrage van de zorgverlener – wordt bepaald hoe het EPD ingericht moet worden om uw processen optimaal te ondersteunen en de kwaliteit van zorg te borgen.

Snel registeren met zorgprofielen

Nadat de Patient Journey is opgesteld en de juiste inrichting van het EPD is bepaald, kunnen zorgprofielen ingesteld worden. Zorgprofielen, die aansluiten op uw zorgproces, met bijbehorende normtijden, activiteitencodes en verslaglegging zorgen ervoor dat er gemakkelijk en snel geregistreerd kan worden door de behandelaar of begeleider.

Beheer

Daarnaast bespaart u tijd en geld als uw applicatiebeheerder middels een gebruiksvriendelijke beheersfunctionaliteit zelf beheertaken in het EPD kan uitvoeren, zoals het maken en/of aanpassen van brieven, het wijzigen van prijsafspraken en het aanpassen van zorgprofielen. Medicore richt de module startklaar in en draagt het beheer na een gedegen training over aan uw organisatie.

Validatie

U werkt tevens efficiënter als u registreert en factureert volgens de laatste wet- en regelgeving. Medicore spant zich ieder jaar in om tijdig de actuele wet- en regelgeving in haar software te bouwen. Voordat een DBC wordt gefactureerd, controleert MC EPD al bij de invoer op juistheid van gegevens. Doordat behandelaren direct tijdens de registratie zien of ze de gegevens juist hebben ingevoerd, hoeven back-office medewerkers achteraf nauwelijks aanpassingen en correcties te doen. Hierdoor declareert u alle geleverde zorg, zonder extra aanpassingen, en worden declaraties in één keer goedgekeurd en betaald. Wist u dat Medicore het laagste percentage uitval heeft?

Factureren

Tenslotte kan het direct factureren vanuit het EPD veel tijd besparen. Het produceren van Excellijsten die in een facturatieprogramma ingevoerd moeten worden kan erg tijdrovend zijn. Vaak moeten er door de back-office handmatige aanvullingen gedaan worden om de Excel vanuit het EPD te kunnen importeren in het facturatiepakket. Medicore heeft bovendien een boekhoudexport ontwikkeld voor de meest gebruikte boekhoudpakketten zoals AFAS en Exact.

Wilt u meer weten over hoe u efficiënter kunt werken met uw EPD? En wat u van een EPD mag verwachten? Download dan de whitepaper 'De businesscase van een EPD'.

 

Download de whitepaper De businesscase van een EPD.


Medicore is onderdeel van Tenzinger