Topmenu

Medicore voor keuring- en vaccinatiecentra

Deel:

MC EPD is het complete, webbased EPD voor medisch specialistische zorg, waarin tal van zorgsoorten worden ondersteund. Deze totaaloplossing is niet alleen bestemd voor een zelfstandig behandelcentrum (ZBC), kliniek of categorale instelling, ook voor zorginstellingen gericht op medische keuringen en vaccinaties biedt MC EPD een goede basis.

Keuringcentra en/of vaccinatiecentra leveren zorg aan zowel particulieren als aan (gezinnen van) werknemers van gecontracteerde bedrijven en organisaties. Zorg die specialistisch wordt, wanneer de patiënt reist, woont en/of werkt in de (sub)tropen of onder andere bijzondere omstandigheden, waarbij de gezondheid van de patiënt voorop staat. MC EPD ondersteunt ook deze specialistische zorg van keuringen en vaccinaties.

Bij het vastleggen van de persoonlijke gegevens van de patiënt worden ook direct de betrokken instanties geregistreerd en voor welke datumperiode deze gelden. Een betrokken instantie is nodig wanneer de patiënt in opdracht van een bedrijf een keuring- en/of vaccinatiecentrum bezoekt. Ook specifieke notities worden aan de bron vastgelegd, opdat dit geen belemmering is voor de facturatie. Direct kan het patiëntetiket worden uitgedraaid met alle relevante informatie.

In de persoonlijke agenda van de keuringsarts of de agenda van ondersteuners, zoals verpleegkundige, worden individuele agenda-afspraken van de patiënt vastgelegd. Maar dit kunnen ook serieafspraken zijn die in één keer ingeboekt kunnen worden, of gecombineerde afspraken waarbij in één keer alle resources worden geboekt. De afspraakbevestiging, verzonden per papieren post of digitaal per e-mail, bevestigt de gemaakte afspraken naar de patiënt(en). Daarnaast biedt MC EPD de mogelijkheid om bevestigings- en herinneringssmsjes te versturen, waarmee het no-show percentage tot een minimum beperkt blijft.

Aanvullend biedt de online afsprakenmodule gemak voor de patiënt en uw organisatie. De patiënt kiest online een datum en tijdstip dat hem of haar goed uitkomt en geeft, middels een korte beslisboom, direct de aard van de afspraak aan. Hierna hoeft er enkel nog een bevestiging vanuit de organisatie aan de patiënt te worden verstuurd.

Keuring- en/of vaccinatiecentra leveren specifieke zorg per landsbestemming of leveren zorg op maat. De te leveren zorg wordt opgebouwd uit bouwstenen die een totaalpakket van zorg vormen per patiënt. Deze bouwstenen zijn verschillende vaccinaties en keuringsonderdelen. Bij de start van de behandelingenregistratie wordt de (door)verwijzer geregistreerd. Ofwel op welke wijze de patiënt bij de keuring- en/of vaccinatiecentra is binnengekomen, dat weer bepalend is voor het koppelen van (specifieke) tarieven. Vervolgens wordt het (afgenomen) zorgpakket uitgevoerd en kunnen eenvoudig extra ‘bouwstenen’ worden toegevoegd indien nodig of zelfs noodzakelijk.

Wanneer particulieren langskomen voor een specifiek vaccinatie of keuring(sonderdeel) dan geldt een passantentarief. De facturatie wordt dan direct verzorgd vanuit MC EPD, aangevuld met bijvoorbeeld een PIN-betaling. In een gekoppeld boekhoudsysteem komen de uitgegeven facturen en de betalingen samen. MC EPD biedt koppelingen voor een groot aantal veel gebruikte boekhoudprogramma’s.

De gehele dossiervoering van afgenomen keuringen en toegediende vaccinaties zijn gedocumenteerd in één overzicht. Iedere geregistreerde verslaglegging wordt gelogd, waarna deze geraadpleegd kan worden. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt terugkomt voor een vervolgactiviteit en er inzage dient te zijn in wanneer er in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden en wat deze zijn geweest.

Alle data die MC EPD ‘in’ gaat, kan er uiteraard ook weer ‘uit’. Slimme zoekvragen in de database leveren een schat aan informatie op. Zo is het mogelijk om rapportages over verstrekte vaccinaties (incl batch- en lotnummers) in te zien, als ook een analyse van type patiënten of bijvoorbeeld gefactureerde omzet per debiteur.

Medicore maakt generieke software en kiest voor zoveel mogelijk standaardisatie. Tegelijkertijd is de software flexibel en multi-inzetbaar voor tal van mogelijkheden. Tijdens de implementatiefase werken de consultants van Medicore nauw samen met de projectgroep van uw zorginstelling, zodat na een vakkundige en gedegen implementatie van MC EPD, uw bedrijfsprocessen optimaal worden ondersteund.

Vaccinatie
Medicore is onderdeel van Tenzinger