Topmenu

Medicore introduceert data science

Deel:

Met het gebruik van de elektronische patiëntendossiers die Medicore ontwikkelt, ontstaat bij zorgaanbieders een enorme hoeveelheid data die zowel voor de zorgverlener, als voor de patiënt en cliënt van waarde kan zijn. Op zoek naar een antwoord op de vraag “Hoe dan?” begeeft de EPD-ontwikkelaar zich op een weg die het in het vijftienjarige bestaan nog nooit eerder is ingeslagen.

Onze EPD-ontwikkeling levert heel veel data op die we kunnen gebruiken om de zorgaanbieders die ons EPD gebruiken verder te helpen in hun werk’, zegt David Tom, strategisch consultant bij Medicore. ‘Door die data te visualiseren wordt het een logische next step om ze te analyseren en er verbanden in te leggen. Dat levert kennis en inzicht op voor de gebruiker bij zorginstellingen: de professional die verantwoordelijk is voor zorgadministratie en beleid, maar vooral óók de zorgverlener.’ En dat is precies de doelstelling van het data science project van Medicore.

Om aan deze doelstelling goed voorbereid invulling te kunnen geven, heeft Medicore samenwerking gezocht met Ynformed. Ynformed is een bureau dat zich primair richt op het oplossen van maatschappelijke opgaven door toepassing van data science. ‘Je moet leren lopen voordat je kunt rennen’, zegt Tom nuchter. ‘Daarom hebben we onze krachten gebundeld om samen de basis te ontwikkelen voor een pilot met een zorginhoudelijke scope. Namelijk de vraag of we met behulp van data kunnen bepalen of een cliënt in de GGZ in aanmerking dient te komen voor bespreking in een multidisciplinair overleg. Tijdens een behandeling vindt geregeld voortgangsoverleg tussen de betrokken disciplines plaats. Sommige cliënten, bijvoorbeeld die met een langdurige behandeling, kunnen over het hoofd worden gezien en missen daardoor wellicht bijstelling van beleid. We hebben samen met een zorginstelling op basis van historische data een model gemaakt dat ons in staat stelt een goede voorspelling te maken voor agendering van een cliënt in een multidisciplinair overleg. Dat is zinvol en relevant, want het springt in op actuele problematiek. Regiebehandelaren in de GGZ zien niet alle cliënten zo regelmatig als ze zouden willen en door de werkdruk schiet de voorbereiding van zo’n multidisciplinair overleg er nog wel eens bij in. Sommige cliënten krijgen daardoor minder aandacht dan ze eigenlijk nodig hebben. Dat is niet alleen een GGZ-, maar ook een maatschappelijk probleem.’ .......

 

Meer lezen over de data science activiteiten van Medicore, download dan het gehele artikel. Ook kunt u de hand-out downloaden van de presentatie die over dit onderwerp is gegeven op de Zorg&ICT 2019.

 

 

Medicore is onderdeel van Tenzinger