Topmenu

Marktaandeel Medicore in GGZ-EPD-overzicht 2017 is onderbelicht

Deel:

Na een onderbreking van een jaar publiceerde Zorgvisie op 31 oktober het marktaandeel van EPD’s in de GGZ. Zoals met alle lijstjes is het interessant te controleren waar je staat in de rangorde. Dat blijkt voor Medicore plaats 8 te zijn met een marktaandeel van 1%, zonder zichtbare groei in de afgelopen twee jaar. Opmerkelijk, want het gebruik en de positie van Medicore in de GGZ is de afgelopen twee jaar behoorlijk gegroeid en volgens eigen meting is Medicore al jaren marktleider in de ambulante GGZ.

Zorgvisie baseert zich op onderzoek van Beter Healthcare. Voor dit onderzoek is van 207 GGZ-instellingen het EPD-systeem in kaart gebracht. De informatie is afkomstig van instellingen, EPD-leveranciers en openbare bronnen op internet. In opzet zijn dit valide bronnen. Bij nadere analyse van de data blijkt echter dat er redenen zijn om vraagtekens te zetten bij de conclusies van het onderzoek over het marktaandeel van Medicore.

Er zijn namelijk meer dan 207 GGZ-instellingen in Nederland. Aanzienlijk meer zelfs. Volgens Jaarverantwoording zorg, dat zijn gegevens publiceert via het portaal Digimv, zijn er 359 instellingen met een WTZI-vergunning actief in de GGZ. Kortom, ruim 42% van de instellingen die aangeven GGZ-zorg te verlenen is niet meegenomen. Er vallen bovendien vraagtekens te stellen bij de instellingen die wél zijn meegenomen. Wat doet bijvoorbeeld Kentalis in de lijst? Dit is een instelling voor zintuiglijke gehandicaptenzorg die volgens Jaarverantwoording zorg geen GGZ-zorg declareert en ook geen lid is van GGZ-Nederland.

Je hebt grote en kleine instellingen. Om dat verschil mee te nemen is gewogen op basis van FTE-aantallen. Helaas is in de cijfers van Beter Healthcare slechts bij zo’n drievierde van de meegenomen instellingen het aantal FTE’s bekend. Je kunt je daarom afvragen of deze wegingsfactor handig is.

Bij het inzoomen op de leverancier blijkt dat er bovendien een aantal foutieve EPD-leveranciers en missende waarden in het lijstje staan. Een voorbeeld: onze opdrachtgever U-Center maakt al enige jaren naar grote tevredenheid gebruik van MC EPD van Medicore. In het GGZ-EPD-overzicht is U-Center echter als gebruiker gekoppeld aan het EPD-systeem Careweb. De 22 instellingen die volgens de lijst gebruik maken van Medicore blijken er in het echt 35 te zijn. Wanneer ook de instellingen die niet in het GGZ-EPD-overzicht zijn opgenomen, worden meegenomen, zouden dit er 86 zijn. U leest het goed: 51 Medicore-instellingen zijn niet genoemd. Op basis van het aantal instellingen is Medicore daarmee overigens marktleider in de GGZ, maar dat terzijde.

Moeten we nu het onderzoek van Beter Healthcare naar de prullenbak verwijzen? Niet helemaal. Allereerst blijven de hoofdconclusies van het onderzoek overeind: PinkRoccade en Impulse zijn onbetwist de grootste spelers in de ggz-markt. We begrijpen het nut van het publiceren van marktoverzichten. We weten ook dat de gegevens om tot die lijstjes te komen diffuus zijn. We dragen daar zelf aan bij; we publiceren onze klantgegevens niet vanwege de heftige concurrentie tussen de aanbieders en hebben daarom onze klantenlijsten niet met de onderzoekers van Beter Healthcare gedeeld. We werken graag samen met Beter Healthcare aan een goede basis van de lijst: een marktdefinitie die gebaseerd is op Jaarverantwoording zorg. Bovendien vinden we de zorgomzet een betere basis om tot weging te komen dan (vaak niet gepubliceerde) FTE-cijfers. We hebben daarover afstemming gezocht met Jorrit Spee van Beter Healthcare. Gelukkig is hij bereid tot samenwerking. We vertrouwen erop dat het marktaandeel bij de volgende editie van het GGZ-EPD-overzicht beter aansluit bij ons beeld van de werkelijkheid. Medicore-opdrachtgevers kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan het verbeteren van het onderzoek door een mail te sturen naar info@epdmeter.nl en daarin te vermelden dat ze klant van Medicore zijn. Deze gegevens zullen dan zo spoedig mogelijk door Beter Healthcare worden verwerkt.

Reactie van Jorrit Spee van Beter Healthcare:
“Allereerst ben ik blij dat Medicore de samenwerking met Beter Healthcare en mij heeft opgezocht voor het verbeteren van het GGZ-EPD-overzicht. Ik heb er vertrouwen in dat dit de kwaliteit van het overzicht ten goede zal komen. Het is lastig om op een efficiënte manier van alle GGZ-leverende organisaties in Nederland in kaart te brengen met welk EPD-systeem ze werken. Uitgaande van de cijfers van Medicore is in de 2017-editie van het GGZ-EPD-overzicht van 58% van de GGZ-organisaties in kaart gebracht met welk EPD-systeem ze werken. Op basis van totale FTE-omvang representeren de in kaart gebracht organisaties meer dan 80% van de ggz-markt. Dit vormde voor mij de verantwoording om de verzamelde gegevens te extrapoleren. Doordat Medicore juist in de ambulante GGZ, waar de gemiddelde FTE-omvang relatief kleiner is, veel klanten heeft en veel van deze organisaties niet in het onderzoek zijn meegenomen, is het marktaandeel van Medicore dat uit het GGZ-EPD-overzicht naar voren komt, kleiner dan het daadwerkelijke marktaandeel.”

Siep-Kosse

Auteur
Siep Kosse, Marketingmanager