Topmenu

Vergroot het gebruik van e-health met VIPP GGZ

Deel:

Dinsdag 9 januari was ik aanwezig bij de eerste VIPP GGZ leveranciersbijeenkomst georganiseerd door GGZ Nederland, voorheen @PATIENTconnect genoemd. VIPP GGZ is een stimuleringsprogramma dat door GGZ Nederland wordt opgezet op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel van het stimuleringsprogramma is dat cliënten meer eigen regie kunnen gaan voeren over hun zorgproces. Belangrijk onderdeel van het programma is een subsidieregeling voor individuele zorgaanbieders. De subsidieregeling is beschikbaar voor zowel leden als niet-leden van GGZ Nederland.

Met het stimuleringsprogramma wordt de ‘GGZ ICT’ zo ingericht dat patiënten zelf over hun digitale gegevens gaan beschikken en het gebruik van e-health wordt vergroot. Verder wordt de gestandaardiseerde gegevensuitwisseling binnen de gehele zorg ondersteund, te beginnen met medicatieveiligheid. In totaal is er een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleringsprogramma.

De regeling en de bijbehorende voorwaarden en bedragen worden naar verwachting op 1 november 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling loopt vooralsnog tot 1 januari 2020. Om de subsidie te ontvangen, moeten ggz-instellingen de onderwerpen uit de regeling waar ze zich voor hebben ingeschreven tijdig hebben geïmplementeerd en in gebruik genomen. De regeling is vergelijkbaar met de VIPP-regeling voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde GGZ Nederland de drie modules waaruit de subsidieregeling voor individuele zorgaanbieders naar alle waarschijnlijkheid wordt opgebouwd:

A. Patiënt & e-health, gegevensuitwisseling e-health
B. Patiënt & informatie, patiënt inzage dossier
C. Patiënt & medicatie, medicatieproces

Iedere module is opgedeeld in een zogenaamde ‘instap variant’ (A1, B1 en C1) en een ‘koploper variant’ (A2, B2 en C2). Zorgaanbieders kunnen zich voor maximaal drie modules inschrijven. Naast de modules voor individuele zorgaanbieders is er in de stimuleringsregeling ook nog sprake van een centraal (landelijk) deel. Over een regeling voor vrijgevestigde praktijken wordt nog gesproken tussen het ministerie van VWS en de LVVP.

Tijdens de bijeenkomst werd nadrukkelijk aangegeven dat voor module B, Patiënt & informatie, de inzage in het dossier van de cliënt gerealiseerd moet worden middels een portaal. Dit sluit perfect aan op de Medicore roadmap 2018 met de oplevering van het wellbee cliëntportaal in de tweede helft van dit jaar.

De ontwikkeling van het wellbee cliëntportaal is bij Medicore inmiddels in volle gang. Tijdens de Zorg en ICT beurs van 17 t/m 19 april 2018 vertonen we een sneakpreview van het wellbee cliëntportaal. U bent van harte welkom op onze stand of tijdens een van de theatersessies om een kijkje te komen nemen!

Kunt u niet wachten tot november of heeft u vragen over VIPP GGZ, neem dan gerust contact met mij op of download onze whitepaper over VIPP GGZ. Ik vertel u graag meer over het wellbee cliëntportaal en de manier waarop Medicore er samen met u voor kan zorgen dat u in aanmerking komt voor het stimuleringsprogramma VIPP GGZ.

Arriejanne-Brouwer

Auteur
Arriejanne Brouwer, Manager Product Management
arriejanne.brouwer@medicore.nl

Download de whitepaper VIPP voor GGZ instellingen voor meer informatie over de VIPP GGZ subsidieregeling.


Medicore is onderdeel van Tenzinger.com B.V.