Topmenu

Cliëntgegevens uitwisselen rondom zorg en onderwijs, mag dat?

Deel:

Er worden veel gegevens uitgewisseld tussen onderwijs- en zorgspecialisten en stakeholders zoals de gemeenten en zorgverzekeraars. Wordt bij delen van deze informatie wel voldoende gekeken of dat wel noodzakelijk is in het kader van de behandeling van de cliënt? En mogen die gegevens wel uitgewisseld worden met partijen die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling?

Vertegenwoordigers van Koninklijke Auris Groep, YOEP Onderwijs en Zorg, Pento Audiologische Centra, Koninklijke Kentalis, Stichting Milo, Bartiméus, Koninklijke Visio en Stichting Timon waren aanwezig in Villa Jongerius op 11 april tijdens de kennissessie Onderwijs en Zorg georganiseerd door Medicore. Aan de orde kwamen vragen als waar ligt de scheidslijn tussen zorg en onderwijs? En hoe ga je om met koppelingen van systemen en verschillende programma’s die nu worden gebruikt? Dit blijkt een terugkerend discussiepunt te zijn tussen onderwijs- en zorgorganisaties.

Goede vastlegging en afstemming van gegevens tussen onderwijs- en zorgorganisaties en de gemeenten is belangrijk, maar ook een uitdaging! Juiste overdracht van gegevens is hierbij van belang, maar hoe wordt dat goed geregeld?

Aan de orde kwamen vragen als:

  • Wanneer is toestemming nodig van de cliënt, en hoe expliciet moet de cliënt die toestemming geven?
  • Is er binnen de zorgorganisatie goed nagedacht over de registratie van alleen de strikt noodzakelijke gegevens?
  • Wat betekenen de wijzigingen vanuit de nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens voor zorgorganisaties?

De zorgaanbieder levert zorg op basis van een behandelingsovereenkomst. Uitwisseling van gegevens mag dus plaatsvinden met die personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van die behandelingsovereenkomst. De onderwijsinstelling verzorgt onderwijs op basis van een eigen overeenkomst met de cliënt. Deze organisaties zijn niet rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van elkaars overeenkomst met de cliënt. Voor de uitwisseling van gegevens tussen de zorgaanbieder en de onderwijsinstelling zal de cliënt dus toestemming moeten geven.

De nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens treedt waarschijnlijk per 1 juli 2017 in werking. Deze wet regelt onder meer de expliciete toestemming van de cliënt voor de uitwisseling van zijn gegevens bij gebruik van een elektronisch uitwisselingssysteem door zorgaanbieders en zal een behoorlijke impact hebben. Zoveel impact, dat de effectieve inwerkingtreding van een deel nu al wordt uitgesteld tot 2020. Denk hierbij aan gespecificeerde toestemming van cliënten voor de elektronische uitwisseling van zijn gegevens, en het recht van de cliënt op een overzicht van wie en wanneer bepaalde informatie beschikbaar heeft gemaakt en wie wanneer bepaalde informatie heeft ingezien. Genoeg stof tot nadenken dus!

Voor mij en mijn collega’s van Medicore was dit een interessante informatieve middag. Na afloop hebben genoten we nog van een drankje in het zonnetje en kregen we van de aanwezigen terug dat zij met energie naar huis gingen!

Wilt u meer informatie over de inhoud van deze sessie ontvangen en/of op de hoogte gehouden worden van aankomende sessies? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Marjolein-de-Groot

Auteur
Marjolein de Groot, Product Marketeer / Consultant

onderwijs-en-zorg
Medicore is onderdeel van Tenzinger