Topmenu

Artikel EPD magazine: “De cliënt zijn eigen portaal? Dan ook de zorgverlener!”

De overheid wil dat de cliënt via een portaal toegang krijgt tot de eigen medische gegevens. Ze heeft hiervoor het VIPP-programma – Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional – in het leven geroepen om deze ontwikkeling te stimuleren. In lijn met VIPP ontwikkelt Medicore wellbee. Hiermee wordt de behandelaar coach voor de cliënt, die real time inzage krijgt in zijn medisch dossier. Zo wordt de cliënt regisseur van zijn eigen gezondheid.

Benieuwd naar de toekomstvisie voor het zorgverleners- en cliëntportaal wellbee? Dan kunt u hiernaast het volledige artikel downloaden.

Het lijkt nu echt te gaan gebeuren, de cliënt krijgt eindelijk de regie over de eigen zorggegevens. In deze whitepaper wordt beschreven hoe de regie over de zorggegevens verschuift van zorgverlener naar cliënt en wat het cliëntportaal hierin gaat betekenen.

Benieuwd naar de toekomstvisie voor het zorgverleners- en cliëntportaal wellbee? Dan kunt u hiernaast onze whitepaper downloaden.

Download het artikel uit het EPD magazine

Download onze whitepaper over het wellbee clientportaal.

Medicore is onderdeel van Tenzinger