Topmenu

Artikel EPD magazine: “De brug bouwen tijdens de wandeling”

Met het VIPP-programma – opgezet om de patiënt meer inzicht te geven in zijn eigen zorggegevens – wil het ministerie van VWS tot een andere inrichting van de zorg komen. Dat is hard nodig, vinden Erik Gerritsen (secretaris-generaal bij het ministerie van VWS) en Boris Hololtcheff (CEO Medicore en Tenzinger) tijdens een ontmoeting op de opening van de eHealthweek 2019. De overheid moet hiertoe ook na beëindiging van het VIPP-programma een sturende rol blijven spelen. En de patiënt moet kunnen vertrouwen op de veiligheid van zijn eigen gegevens, ook als data via artificial intelligence verrijkt worden teruggegeven aan de zorg om die te verbeteren.

Benieuwd naar de visie van Erik Gerritsen en Boris Hololtcheff op het beschikbaar maken van zorggegevens? U kunt hiernaast het volledige artikel downloaden.Medicore is onderdeel van Tenzinger