Topmenu

Welkom in Ambulanterveen!

Op 28 november 2019 stichtten wij het stadje ‘Ambulanterveen’. Het stadje is fictief, maar de stappen die worden gezet zijn concreet. Met 2035 als stip op de horizon voor een duurzame gezondheidszorg, gaan we in Ambulanterveen de uitdaging aan om samen goede voorbeelden en praktische tips te delen.  Zodat Ambulanterveen in 2035 geen metafoor maar realiteit is.

Gelukkig zijn er al veel architecten en bouwers in Ambulanterveen. Dit waren de eerste bezoekers en sprekers deze eerste bijeenkomst. Verderop op deze pagina vind je de samenvatting van de dag.

Waarom Ambulanterveen?

Een  duurzame gezondheidszorg in 2035… Als je de onheilspellende cijfers over de zorg van nu moet geloven, is dat niet vanzelfsprekend. Kosten die exponentieel toenemen, personeelstekorten, wachttijden.... die cijfers kennen we allemaal wel. Maar laten we het ‘doembeeld’ omkeren. En samen werken aan een duurzame & toegankelijke gezondheidszorg. Waarbij je je weg weet te vinden tot de zorg die op dat moment bij jou past. Zorg die bij je in de buurt is (dat kan fysiek én digitaal) en waar je niét weken of maanden op hoeft te wachten.

Wat is daar voor nodig?

 • Meer inzet voor preventie
 • Toepassing van e-health en data science
 • Grotere rol voor de publieke ggz
 • Inzet van ervaringsdeskundigen
 • Een inclusieve samenleving
 • Ontschotting & samenwerking
 • Gegevensdeling: veilig, transparant en uniform

We bouwen verder in #Ambulanterveen

Ambulanterveen wordt niet in één dag gebouwd… En dus blijven we doorgaan! Met het samenbrengen van goede voorbeelden, met álle betrokkenen. Dus ook in 2020 zal er weer een bijeenkomst zijn. Misschien wel meerdere! Ook willen we de inspirerende voorbeelden voor Ambulanterveen blijven delen. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in voor de Ambulanterveen-update “groeten uit Ambulanterveen” en we houden je via de mail op de hoogte van de ontwikkelingen!

Volg het nieuws uit Ambulanterveen!

Wat de publieke GGZ voor Ambulanterveen kan betekenen

Introductie door Jim van Os, Hoogleraar psychiatrie UMCU

Een stadje heeft een goede architect en een stevig fundament nodig. Wie anders kan dat zijn dan Jim van Os? Hij opende de middag en gaf de inwoners van Ambulanterveen een aantal inzichten mee.

Lees meer

In de rol van ‘architect’ van Ambulanteen lichtte hij een aantal basisgedachten toe die Ambulanterveen toe kan passen. Op dit moment hebben in Nederland vier miljoen mensen een zorgvraag, terwijl er plek is voor één miljoen. Daarbij vallen de mensen met ernstige problematiek buiten de boot. Ook is er nu te veel focus op ziekte. Meer focus op weerbaarheid is nodig. En dus moet en kán het anders. Jim gaf een aantal adviezen mee die we in Ambulanterveen kunnen toepassen. Bijvoorbeeld dat we meer moeten focussen op het bevorderen van de weerbaarheid. Hij liet ons zien dat er nú al op veel plekken in Nederland mooie initiatieven zijn daarvoor. Bijvoorbeeld de herstelwerkplaatsen van GGZ-Noord Holland Noord. Of de Enik Recovery College in Utrecht. Ook kunnen E-communities, zoals Psychosenet heel veel betekenen.

Meer weten over de publieke ggz en het werk en gedachtegoed van Jim van Os? Bekijk dan ook:

 


Meedoen is winnen: in 2035 is iedere schakel nodig

Frank Bonekamp, directeur en initiatiefnemer stichting Socialrun en Ahmet Türkmen, project Tabu 2.0

In 2035 zorgen we met elkaar dat er niemand meer buiten de boot hoeft te vallen. Daardoor kan er echte zorg worden geboden door zorgverleners.

Lees meer

Socialrun en de projecten

Stichting Socialrun is een letterlijke en figuurlijke beweging die streeft naar een inclusieve samenleving’. Het credo spreekt voor zich:  #meedoeniswinnen. Stichting Socialrun is letterlijk en figuurlijk de beweging die openheid over psychische aandoeningen en sociale acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid stimuleert. Zij doen dit door het organiseren van sportieve activiteiten voor, door en met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Niet de competitie maar het belang van meedoen en samenwerking staat bij al deze activiteiten centraal. 

Projecten

Met het door de teams opgehaalde geld, worden jaarlijks projecten ondersteunt die bijdragen aan sociale inclusie en begrip rondom psychische aandoeningen. Op www.socialrun.nl vind je prachtige voorbeelden hiervan! Tijdens hun sessie voor Ambulanterveen kwam Ahmet Türkmen mee. Ambassadeur van de Socialrun én al jaren één van de succesvolle projecten voor openheid rondom psychische kwetsbaarheden: tabu 2.0

Tabu 2.0

Vanaf 2015 geeft Ahmet Türkmen, presentaties (of workshops/ gastlessen) op diverse plekken in het land waarbij hij zijn persoonlijke verhaal inzet, in combinatie met de door hem bedachte stigmajas om stigma’s rondom verslaving en psychische aandoeningen bespreekbaar te maken. Afgelopen jaar is hij dit gaan combineren ‘Tabu, de roze olifant’.

Tabu is een grote opblaasbare roze olifant. Hij belichaamt het begrip ‘taboes’. Iedereen kent Tabu. Je ziet hem staan maar toch praat je er liever niet over. Er heerst nog veel onbegrip en er wordt nog steeds gestigmatiseerd. Mensen zoals Ahmet kunnen dit bespreekbaar maken en zorgen voor meer begrip. Ahmet heeft nog veel plannen. Bij voorbeeld voor meer bereik bij de Turkse gemeenschap waar verslaving letterlijk nog een roze olifant is. Deze groep wordt moeilijk bereikt.

In 2035 is iedere schakel nodig

Alleen als we het maatschappelijk oppakken kunnen we de GGZ ondersteunen. Zodat de GGZ-zorgverleners de zorg kunnen verlenen voor de mensen die het het hardst nodig hebben.  Als je meer en meer ambulant wil gaan werken, dan moet je werken aan inclusiviteit. Iedereen moet zijn rol pakken, maar de ander moet je deze rol ook gunnen. We moeten een omslag maken en meer denken zoals in de somatiek. Voor iemand met bijvoorbeeld een gebroken beenwil iedereen wel boodschappen doen. Waarom dan niet voor mensen met bijvoorbeeld een depressie?

Meer informatie over Stichting Socialrun

 


Algoritmes in Ambulanterveen

Martijn van Grieken, Gimix en Marieke van Dijk, Medicore

Algoritmes zullen verweven zijn met het leven in Ambulanterveen. Het zal de zorg beter, bereikbaarder en efficiënter maken. Gaan we naar de huisarts omdat we ziek zijn of waarschijnlijk ziek zullen gaan worden?

Lees meer

AI: stand van zaken anno NU

Martijn gaf eerst een mini-college AI. Hoe werkt het, wet behelst het? Welke voorbeelden van AI worden nu al in de (ggz)zorg toegepast? Een voorbeeld uit de oogheelkunde is dat AI helpt oogziektes te herkennen. Een ander voorbeeld is dat facebook posts en reacties analyseert om suicidale neigingen te kunnen voorspellen. Ook zijn er apps die je op basis van je smartphone-gedrag kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld adviseren even te mediteren. Ook EPD-leveranciers, zoals Medicore, werken hard aan AI. Door samen met klanten aan data science projecten te werken.

Ontwikkelingen richting 2035

Op basis van een ‘praatplaat’ van alle technologische ontwikkelingen, benoemde Martijn 3 trends voor de toekoms. Trends die al zijn gestart, maar nu vaak nog in experimentele fase of kleinschalig. Martijns voorspelling: dit zal in 2035 veel breder worden toegepast!
1) Personalized medicine. In de toekomst zal bijvoorbeeld medicatie steeds specifieker op jouw lichaam worden toegepast, bijvoorbeeld door het te matchen met je DNA.
2) Predictive maintentence. Dit wordt nu al toegepast voor machines. O.b.v. AI wordt het functioneren van diverse onderdelen van de machine continu gemonitord. Wordt er bijvoorbeeld ergens een onderdeel te heet, dan kan dat duiden op te veel wrijving, en wordt er (preventief) onderhoud gepleegd. Dit principe is ook op mensen toe te passen. En dat betekent dat wij misschien in de toekomst niet naar de dokter gaan omdat we ziek zijn, maar dat we naar de dokter gaan om te zeggen dat je mogelijk ziek gaat worden. High tech preventie!
3) Persoonlijk dashboard. Nu is er bijvoorbeeld een organisatie in Amerika die dashboards maakt voor ouderen. O.b.v. triggers wordt bijvoorbeeld de familie ingelicht dat er mogelijk iets aan de hand is. Ook dit wordt al toegepast, maar zal in de toekomst nog veel gebruikelijker worden.

Privacy

Vanzelfsprekend maakte men in de zaal zich ook wel zorgen over de privacy. Als we al die data hebben voor onze eigen gezondheid en deze willen delen, wat spreken we daar over af? En hoe zorgen we dat anderen het niet verkeerd gebruikten? Voor die vragen was Marieke van Dijk er. Privacy officer binnen Tenzinger groep en ‘gate-keeper’ van Ambulanterveen. Marieke legde uit hoe we de ethische en juridische beginselen en AVG principes zoals transparantie over gebruik en toepassing van data goed voor ogen kunnen houden. Je moet kunnen verantwoorden wat je waarom met de data doet!

Kijktip!

Tot slot een kijktip van Martijn van Grieken: kijk ‘Big Hero 6’, een disney-film over een zorgrobot die jongen heeft ontworpen. Er komen veel zaken naar voren die Martijn ook in zijn presentatie liet zien!

Meer informatie over het werk van Martijn van Grieken: www.gimix.nl


Project Blauwe zorg

Door Bart Bongers, manager GGZ, ZIO

Waar gaan we heen met Ambulanterveen? Wie neemt de leiding? Wie is de 'first follower'?  Bart Bongers vertelt alles over het project Blauwe Zorg in Limburg.

Lees meer

Blauwe zorg in de praktijk

In Limburg zijn de wachtlijsten langer en is de vraag naar (ggz) zorg groter. Tijd voor een nieuwe aanpak  dus. Dat leidde tot het project Blauwe Zorg. Bart vertelt alles over het gedachtegoed én de praktijkervaringen.

Blauwe zorg

Blauwe Zorg is 1 van de 9 proeftuinen in Nederland waar als doel gesteld is om innovaties in gezondheidszorg te organiseren. Daarbij willen we de zorg optimaliseren. In de proeftuin wordt samengewerkt door ZIO (zorggroep voor huisartsen) en VGZ, MUMC+ en Huis voor de Zorg. Binnen Blauwe Zorg wordt gewerkt volgens twee pijlers: aanpassing in de organisatie van de zorg en gedragsverandering bij zorgaanbieders en cliënten. Daarbij worden de principes van Triple Aim van Don Berwick gevolgd: er wordt gestreefd de kwaliteit van de zorg te maximaliseren, de klantervaring maximaal te verbeteren en de kosten (daar waar mogelijk) te beperken/stabiliseren. Daarmee is ook meteen een spanningsveld duidelijk: vaak is het idee dat kwaliteitstoename samengaat met een toename van de kosten.

In de wijk worden een aantal concrete projecten gedaan (met duurzaamheid als oogmerk). Denk daarbij aan: Positieve Gezondheid (zie plaatje) , Versterken integrale aanpak jeugdigen door inzet POH-GGZ K&J en PG, gezamenlijke aanpak huishoudens met hoge domeinoverstijgende kosten.

Uitgangspunten:

Spinnenweb positieve gezondheid, Institute for Positive Health

 • Gedragsverandering bij burger
 • Gedragsverandering bij zorgprofessional (“niet zorgen voor, maar zorgen dat…”)
 • Gezondere bevolking
 • Burger en professional aan zet
 • Sociale domein, eerste lijn en langdurige zorgdomeinen dichter bij elkaar brengen
 • (Financiële) schotten wegnemen
 • Experiment, maar tevens een onomkeerbaar proces

De GGZ-piramide

Bart lichtte vervolgens de ‘ggz-piramide toe’ (jeugd komt er aan in 2020). In één overizicht is te zien hoe in dit project wordt samengewerkt en welke zorg wordt ingezet. Daarbij is het erg belangrijk dat er volledige ontschotting is, benadrukt Bart. Het brede GGZ-team bestaat uit 1 psychiater, gedragsdeskundigen, SPV-ers. En last but not least: ervaringsdeskundigen. Zij hebben alle vrijheid gekregen om te doen wat nodig is (zoals netwerken, begeleiden naar behandeling, begeleiden bij einde behandeling, bij geen behandeling, etcetera).

Meer weten?


Het succes van de herstelacademie

Ton Verspoor en Martijn Kole, Enik Recovery College

Ton Verspoor en Martijn van Kole van Enik Recovery College nemen ons mee in het succes van de herstelacademie. Ton en Martijn, beiden ervaringsdeskundigen, bieden met Enik een omgeving voor mensen die te maken hebben met ontwrichting door een psychische aandoening of verslaving.

Lees meer

In de herstelacademie kunnen mensen, ondersteund door ‘peersupport’ werken aan hun herstel. Binnen een community met mensen met soortgelijke ervaringen (peers) worden workshops en herstelwerkgroepen georganiseerd. Door van elkaar te leren ontstaat wederkerigheid. Ze benadrukken het belang van ervaringen delen, daarvan leren en herstel in eigen hand te nemen. Iemand moet namelijk zelf klaar zijn voor herstel. “Wij steken een hand uit. De cliënt moet zelf de moed opbrengen weer de samenleving in te stappen, de timing is aan de cliënt zelf.”

Hoe ziet Ambulanterveen er in 2035 volgens Ton en Martijn uit? Met een stuk minder zorg binnen de muren van een kliniek en steeds meer in de wijk. Maar, wél met met retreatplekken waar mensen heen kunnen om even een week op adem te komen, zoals nu ook bij Enik Retreat kan. “Mensen hebben recht op een goede plek om aan hun herstel te werken, met elkaar. Je mag het daar ook goed en gezellig hebben, ondanks dat je het moeilijk hebt.” Uit de zaal komt de vraag: “Hoe maak je verbinding met de samenleving?” Beiden antwoorden stellig: “Wij zíjn de samenleving.”

Meer informatie over Enik Recovery College


Hoe werken we samen in Ambulanterveen?

Maarten van Vulpen en Marieke van Dijk, Medicore

Maarten en Marieke nemen de luisteraars mee in de belangrijkste stappen rondom het delen van gegevens.

Lees meer

Stap 1: goed beleid in eigen organisatie

We zoomen in op 2020. Als Lars (voorbeeldinwoner Ambulanterveen) nu naar zijn zorgverlener gaat en vraag: “hoe gaan jullie om met mijn gegevens?”, weet dan nu iedere zorgverlener wat het antwoord daarop is? Marieke geeft drie vuistregels mee om zorgorganisatie mee aan de slag te gaan (als dat nog niet is gebeurd). Die vuistregels zijn gebaseerd op transparantie, het goed inschatten van risico’s en het kunnen verantwoorden wat je met de gegevens doet. Advies van Marieke: denk als organisatie goed na over deze vragen. In het kader van goede zorg moet er soms iets gedeeld worden, maar medewerkers moeten zich gesteund worden door het beleid van de organisatie.

Stap 2: lokale netwerken

Lars is ondertussen digitaal vaardig en kan inloggen in allemaal verschillende portalen en heeft allemaal apps waarop hij kan inloggen. In deze fase is het belangrijk om heldere afspraken te hebben tussen ketenpartners over het uitwisselen van gegevens. Lars kan een vraag stellen over de afspraken die onderling zijn gemaakt. Je moet transparant zijn naar Lars, maar ook naar andere organisaties.

Stap 3: regionale netwerken

Om van kleinere lokale netwerken als een groter regionaal netwerk te kunnen samenwerken is het o.a. belangrijk dat er beveiligde platforms worden ontwikkeld, en dat er afspraken zijn over de verantwoordelijkheid van het beheer van het platform en de toegang tot het platform.

Stap 4: heel Nederland is connected in een landelijk netwerk

Lars is inmiddels in Ambulanterveen komen wonen en heeft via 1 PGO toegang tot al zijn zorgomgevingen. Hij kan zowel lokaal,  bij de psycholoog om de hoek,  als bij het ziekenhuis bij zijn gegevens en ziet wie/wanneer gegevens heeft gedeeld. Het moet dan landelijk gedragen zijn hoe we met gegevens omgaan: de ‘landelijke code of conduct’ omtrent data uitwisseling.  Wie pakt welke rol daarin? Maarten en Marieke doen een voorzet:

 • Softwareleverancier: zorgt voor inrichting van de applicatie volgens standaarden die overal op aansluiten.
 • Zorginstelling: zorgt voor verantwoording van de gegevensdeling en zorgt voor het verkrijgen van toestemming van de cliënt.
 • Regionale Samenwerkingsorganisaties: zorgt voor duidelijke verantwoording van doel en noodzaak van de gegevens die zij uitwisselen en informeert cliënten hierover.
 • Overheid: zorgt voor heldere kaders voor toetsing van de codes of conduct.

Leestip

Onlangs publiceerde Nictiz de ‘Handreiking interoperabiliteit tussen zorginstellingen’. Je vindt deze handreiking hier.

 


E-health in 2035

Door Jan Pons, Rotterdam eHealth Agenda

De Rotterdamse eHealth Agenda heeft als doel dat meer Rotterdammers toegang hebben tot e-health en thuistechnologie en hier gebruik van maken. Hiervoor organiseren ze vele evenementen vanuit de eHealth academy. Ze leren o.a. zorgverleners digitale vaardigheden en innoveren met e-health voor de dagelijkse praktijk.

Lees meer

De Roterdamse eHealth Agenda stelt zich op als verbinder. Tussen alle mogelijke partijen en initiatieven die e-health in de breedste zin van het woord willen stimuleren en uitbreiden. Op een vraag uit het publiek ‘wat is jullie definitie van e-health?’ antwoordt Jan dus ook: ‘ zo breed als mogelijk, het gaat er om dat we de zorgprocessen ondersteunen’. Verder benadrukt Jan dat het heel belangrijk is dat er een rol is weggelegd voor iedereen, zoals onderwijsinstellingen, ondernemers en overheid. Wat doet de Rotterdamse e-health agenda dan? Die brengt ze bij elkaar!

Wat dan?

Jan licht toe dat de Rotterdamse eHealth Agenda op alle mogelijke manieren acties uitzet om meer Rotterdammers toegang te geven tot e-ehealth en thuistechnologie (en er ook gebruik van maken!). Dan volgt er een kleurrijk palet aan praktijkvoorbeelden. Zo zijn er bijvoorbeeld de ‘TeaHealth’ bijeenkomsten. Een gratis High Tea met lekkere sandwiches en leuke, laagdrempelige uitleg over e-health. Tijdens deze bijeenkomst staat kennismaking met de digitale mogelijkheden voor gezondheid, veiligheid en comfort in en om het huis centraal. Ook is er de ‘zorgbieb’: een punt in de wijk waar je tools kunt lenen om e-health te kunnen toepassen. Voor zorgverleners organiseren ze de  ‘Summerschool’  en ‘Springschool’, waarin zorgverleners de tools krijgen om direct aan de slag te gaan met implementatie, digitale vaardigheden en innoveren met e-health voor de dagelijkse praktijk.

In 2035… e-health op recept

Vraag je Jan naar zijn visie voor Ambulanterveen in 2035, dan is dat: “e-health op recept!”. Dit houdt in  dat de arts/zorgverlener niet (alleen) pillen voorschrijft, maar ook praktische oplossingen om een gezond en gelukkig leven te leiden. Hoe mooi zou dat zijn!

E-health manifest Rotterdam

Meer informatie over de Rotterdam eHealth Agenda


Beter worden doe je thuis

Ardan Miedema, Directeur Maatschappelijk en Specialistisch bij GGZ Noord Holland Noord

GGZ Noord-Holland Noord heeft een duidelijke visie: Beter worden doe je thuis. Ardan Miedema, directeur maatschappelijk & specialistisch, vertelt hoe GGZ NHN hier invulling aan geeft met herstelgerichte behandeling als basishouding.

Lees meer

Herstelondersteunende intake

Dat begint bij de herstelondersteunende intake. Zo’n intake vindt plaats in de herstelwerkplaats, in het bijzijn van een ervaringsdeskundige. Typerend is de gelijkwaardige houding tussen de professionals en de cliënt, waarbij de regie nadrukkelijk bij de cliënt wordt gelegd. Bij de intake staan de vier basisvragen van Jim van Os centraal. Wat is er met je gebeurd? Wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid? Waar wil je naartoe? Wat heb je nodig en van wie? De uitkomst van zo’n intake is lang niet altijd dat een cliënt gebaat is bij een specialistische GGZ-behandeling. Een kwart van de aanmeldingen kiest na de intake om eerst iets anders te gaan doen. Bijvoorbeeld werken aan slaapproblemen in de Basis GGZ. Zo heeft GGZ NHN de wachtlijsten voor gespecialiseerde GGZ kunnen reduceren om de toegenomen vraag beter te kunnen verwerken.

Digitaal contact

Volgens Ardan delen mensen intieme dingen liever screen to screen delen. “Cliënten voelen zich comfortabeler in hun eigen omgeving. De tevredenheid van screen to screen gesprekken is hoger dan die van gesprekken in de behandelkamer. Voor de resultaten van een behandeling maakt het niet uit.” Dit roept vragen op in de zaal. Want, is iedereen hiervoor wel digitaalvaardig genoeg en hoe moet het dan bijvoorbeeld met ouderen? Volgens Ardan is het prima gesteld met de digitale vaardigheden van de meeste mensen en is screen to screen contact makkelijk en laagdrempelig. “Voorwaarde is wel dat je het blended aanbiedt, en niet als enige optie. En het contact moet menselijk zijn. Voorgescript contact voelt en is niet dichtbij,” stelt hij.

Meters maken op preventie

Bij GGZ NHN is dus veel zorg al kleinschalig en in de wijk georganiseerd met steeds meer integrale zorg dichtbij, maar Miedema ziet ook nog veel uitdagingen. “Voor 2035 moeten we vooral meters maken op het gebied van preventie, want daar hebben we grote moeite mee.” Vroegsignalering moet anders plaats gaan vinden, met meer aandacht voor het bevorderen en beschermen van gezondheid, het voorkomen van complicaties en utival en het zo vroeg mogelijk opsporen van psychiatrische problematiek.

Zie ook: www.ggznhn.nl


Advies aan de burgemeester van Ambulanterveen

Door: alle inwoners van Ambulanterveen

Als iets iedereen aangaat, moet je ook iedereen betrekken. Daarom sloten we de middag af met een discussie met alle stakeholders.

Lees meer

Beter goed gejat...

Als eerste stak de burgemeester van Ambulanterveen zijn licht op bij Jeroen Bigot en Mindert Rakhorst, van de gemeente Huizen. Zij lieten zien hoe deze gemeente zich op unieke wijze inzet om de problematiek in ggz en sociaal domein het hoofd te bieden. Zij hebben hun dienstverlening ontschot. Geen aparte loketten, bijv. voor sociale dienst of wmo. Er is één punt, één telefoonnummer en mensen spreken met één vaste consulent. Voor iedere wijk is er een crisis-interventie team. Er wordt niet gewacht op beleid, beleid wordt gemaakt tijdens het werk. Zo kunnen ze veel regelen. Met veel partners vormen ze een herstelnetwerk, zo hebben de teams een ‘hotline’ met GGZ-Centraal. Zij denken meteen mee en komen in actie wanneer nodig. Uiteindelijk gaat het om één ding: er zijn.

Op naar 2035

Daarnaast beklommen Ahmet Türkmen en Frank Bonekamp het podium. Zij deden een oproep om als maatschappij bij te dragen. Hun vraag: wat gaan we met zijn allen doen? Want door allemaal, iedere inwoner van Ambulanterveen, jouw eigen rol (wat kan JIJ betekenen voor een (geestelijk) gezond Ambulanterveen?) serieus te nemen, kunnen we heel veel problematiek al samen oplossen. Kortom: #meedoeniswinnen. Door allemaal een rol te pakken, kunnen hulpverleners in actie kunnen komen, daar waar ze het hardste nodig zijn. Zo geven we hulpverleners de ruimte!

Poll

 

De burgers van Ambulanterveen zitten redelijk op één lijn, zo blijkt ook wel uit de polls. E-health is een onmisbaar onderdeel van de zorg in Ambulanterveen en de verzorgingsgebieden zijn een stuk kleiner dan nu. Over e-health kwam een vraag uit de zaal aan de verzekeraar. Op het podium vertegenwoordigd door Tom de Voijs (ASR). Hoe kijken jullie aan tegen deze ontwikkelingen? Een belangrijke ontwikkeling, onderschrijft Tom, want het één vervangt niet het andere, kortom. E-health is geen vervanging van face to face. Het is én-én. Door deze ontwikkeling kunnen we met elkaar die enorme vraag naar zorg proberen het hoofd te bieden. Zodat we face to face kunnen doen wat moet, en online wat kan. Siep Kosse (Medicore) werd door de burgemeester gevraagd waarom Medicore het belangrijk vond om deze bijeenkomst te organiseren. Het antwoord: in de kern gaat het om één ding: how to “empower people”. We kunnen heel veel met elkaar, als maatschappij samen, bereiken. We wij willen bijdragen is dat we iedereen die hier een rol heeft (en dat zijn we dus allemaal!) de tools bieden die rol zo goed mogelijk in te vullen. Ter afsluiting gaf Jim van Os, die op verzoek van de burgemeester als autoriteit de rol van VWS vertegenwoordigt, aan dat hij graag het departement op de hoogte gaat brengen van de ontwikkeling en wensen van de Ambulantervener bevolking. Die kan en wil veel meer zelf doen dan “zijn” departement soms in de gaten heeft.

 


Medicore is een oplossing van Tenzinger