Medicore behaalt NEN 7510 certificaat

Medicore heeft in aanvulling op haar ISO 27001 certificering ook het NEN 7510 certificaat behaald. Waar ISO 27001 de internationale norm voor informatiebeveiliging in ICT organisaties is, heeft men NEN 7510 speciaal ontwikkeld voor de zorgsector. Het uitgangspunt is het borgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie.

lees meer

EPD voor GGZ – Care & Cure

MC EPD is geschikt voor Basis- en Specialistische GGZ, jeugd-GGZ, jeugdhulp, Wmo en Wlz.

MC EPD voor GGZ
lees meer

EPD voor Ziekenhuiszorg & ZBC

Het complete en innovatieve MC EPD is er voor zelfstandige behandelcentra, klinieken en categorale instellingen.

MC EPD voor de ziekenhuiszorg
lees meer

Whitepapers

Medicore deelt haar kennis over de zorg onder andere door middel van whitepapers, blogs en nieuws.

Kennis
lees meer

Zorgverleners vertrouwen op Medicore

In de snel veranderende zorgmarkt kunnen patiënten, behandelaren en zorginstellingen op ons vertrouwen. Medicore verbindt en ontzorgt met het innovatieve en eigenzinnige MC EPD, zodat zorgverleners kunnen doen wat ze het liefste doen: uitstekende en betaalbare zorg geven aan hun patiënten en cliënten.

Meer over MC EPD
mc-epd-voor-de-gezondheidszorg

Het unieke MC EPD

monitor-mc-epd-behandelingregistratie

Alle zorg in één EPD. Het webbased MC EPD van Medicore is er voor de ziekenhuiszorg (ZBC), GGZ, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en maatschappelijke opvang. MC EPD is compleet én interoperabel. Ambulant én intramuraal. Innovatief én solide. En bovendien: deskundig geïmplementeerd en zeer gebruikersvriendelijk.

Medicore

Meer dan twaalf jaar geleden werd Medicore opgericht. De marktwerking in de zorg begon, het ziekenfonds verviel en de DBC zag het daglicht. Inmiddels vertrouwen duizenden zorgverleners dagelijks op Medicore. Het eerste webbased EPD van Nederland heeft zich flink moeten bewijzen. Boris Hololtcheff vertelt het verhaal van Medicore.

Over Medicore

Implementatie

Voor ons bestaat geen standaard implementatie. Met de Patient Journey krijgen we de zorg- en ondersteunende processen in kaart. Daarna wordt MC EPD deskundig ingericht en afgestemd met de bestaande ICT-omgeving.

Lees meer