Whitepaper ‘Registreren en factureren van jeugdzorg’

Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de inkoop en toewijzing van zorg voor kind en jeugd. Voor GGZ-instellingen en instellingen die Jeugdhulp verlenen is daardoor veel veranderd. In de whitepaper leest u de laatste stand van zaken op het gebied van jeugdzorg en geven we antwoord op vragen die leven bij zorgverleners.

lees meer

EPD voor GGZ – Care & Cure

MC EPD is geschikt voor Basis- en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugd-GGZ, Jeugdhulp, WMO en WLZ.

MC EPD voor GGZ
lees meer

EPD voor Ziekenhuiszorg & ZBC

Het complete en innovatieve MC EPD is er voor zelfstandige behandelcentra, klinieken en categorale instellingen.

MC EPD voor de ziekenhuiszorg
lees meer

Whitepapers

Medicore deelt haar kennis over de zorg onder andere door middel van whitepapers, blogs en nieuws.

Kennis
lees meer

Behandelaren vertrouwen op MC EPD

In de snel veranderende zorgmarkt kunnen patiënten, behandelaren en zorginstellingen op ons vertrouwen. Medicore verbindt en ontzorgt met het innovatieve en eigenzinnige MC EPD, zodat zorgverleners kunnen doen wat ze het liefste doen: uitstekende en betaalbare zorg geven aan hun patiënten en cliënten.

MC EPD van Medicore is een compleet EPD voor de ziekenhuiszorggeestelijke gezondheidszorg en vrijgevestigde GGZ praktijken. Deze web- en cloudbased totaaloplossing voor medische dossiers, zorgadministratie, zorgplanning en e-health ondersteunt behandelaren, managers en medewerkers optimaal.

Lees meer over MC EPD
Het unieke MC EPD
Medische dossiers E-health Zorgplanning Zorgadministratie